Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERA-CHEMISTRY — Wynik w skrócie

Project ID: 510192
Źródło dofinansowania: FP6-INNOVATION
Kraj: Niemcy

Integracja badań chemicznych w Europie

Europejska sieć wzmocniła współpracę i możliwości finansowania badań chemicznych w całej Europie. Tworząc specjalistyczne narzędzia i zakładając naukową radę doradczą, konsorcjum ERA-CHEMISTRY pracowało nad zbudowaniem europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w dziedzinie chemii.
Integracja badań chemicznych w Europie
Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu "Realizacja wspólnych oddolnych europejskich programów w dziedzinie chemii" (ERA-Chemistry) była poprawa spójności i koordynacji prowadzonych w Europie programów i projektów z zakresu chemii. Konsorcjum dążyło do stworzenia EPB w dziedzinie podstawowych i stosowanych badań chemicznych, pokonującej ograniczenia wynikające z granic państwowych i obszarów badawczych.

Wśród zadań konsorcjum można wymienić ustanowienie wspólnie wypracowanego programu rozpatrywania i oceny wniosków, wspólny system informacyjny oraz naukową radę doradczą zajmującą się weryfikacją i finansowaniem badań chemicznych we wszystkich krajach europejskich. Elektroniczne narzędzia wspomagające komunikację jak i składanie i weryfikację wniosków z różnych krajów stanowiły dodatkowe wzmocnienie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

W latach 2005 i 2007 w ramach projektu ERA-Chemistry zorganizowano też otwarte zaproszenie do składania wniosków, poprzedzone dokładną analizą istniejących programów finansowania w Europie i dostosowaniem mechanizmów finansowania do potrzeb partnerów projektu i wymagań krajowych. Przygotowano specjalne warunki finansowania dla badań chemicznych powiązanych z przemysłem.

Ponadto, zajęto się potrzebą organizacji specjalnych europejskich konferencji na temat badań chemicznych, będących dla naukowców okazją do nawiązania współpracy z kolegami z całej Europy. Należy też wspomnieć o platformie technologicznej Suschem, która dzięki udziałowi najważniejszych aktorów w dziedzinie badań chemicznych umożliwiła współpracę projektu ERA-Chemistry z innymi sieciami.

Inicjatywa ERA-Chemistry z powodzeniem zintegrowała naukowców i zapewniła tak potrzebną koordynację i finansowanie badań chemicznych w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę