Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BEDOUIN HEALTH — Wynik w skrócie

Project ID: 15362
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Lepsza opieka zdrowotna dla Beduinów

Dzięki inicjatywie UE ludność koczownicza zamieszkująca odległe zakątki Jordanii i Libanu ma teraz lepszy dostęp do ważnych usług opieki zdrowotnej.
Lepsza opieka zdrowotna dla Beduinów
Poza tętniącymi życiem ośrodkami miejskimi w Jordanii i Libanie istnieją odległe strefy wiejskie populacji beduińskich, które wymagają pilnej poprawy usług zdrowotnych. Celem projektu finansowanego przez UE Bedouin Health była poprawa opieki zdrowotnej w odległych obszarach tych państw. W ramach projektu dokonano oceny zwyczajów zdrowotnych ludów wędrownych dotyczących rozmnażania i zdrowia dzieci, oceniając opinie zainteresowanych stron, począwszy od decydentów po samych Beduinów.

Po przeprowadzeniu badań terenowych, które miały miejsce na wschodniej pustyni Jordanii oraz w dolinie Bekaa w Libanie, zespół projektu skontrolował świadczenie i wykorzystanie usług zdrowotnych w tych odległych regionach. Opracowano mapę opieki profilaktycznej i leczenia dla beduińskich kobiet i dzieci, identyfikując bariery w dostępie do określonego rodzaju opieki. Następnie opracowano plany na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i dostępu do niej, a także rozpowszechniania wyników i zaleceń wśród zainteresowanych stron.

Sugestie decydentów obejmowały usprawnienie zakupu i konserwacji wyposażenia, zachęcenie pracowników opieki zdrowotnej, poprzez zastosowanie odpowiednich bodźców, do przenoszenia się na obszary wiejskie i podnoszenie świadomości na temat immunizacji. Jednocześnie opracowano zalecenia dla dostawców usług zdrowotnych, wśród których znalazły się filmy wideo omawiające sposoby przezwyciężenia odosobnienia, usprawnienia położnictwa, poprawy opieki nad dziećmi, zintensyfikowania szkoleń i podnoszenia świadomości w zakresie usług zdrowotnych.

Na koniec w projekcie Bedouin Health opracowano sugestie dla społeczności, udostępniając cenne i przydatne zalecenia i wytyczne na rzecz poprawy opieki zdrowotnej wśród Beduinów w obszarach odległych. Ostatecznie, taki model mógłby zostać wdrożony w innych regionach Bliskiego Wschodu, a nawet Afryki Północnej, podnosząc poziom systemów opieki zdrowotnej i zapewniając dobrobyt segmentom społeczeństwa objętym niewystarczającą opieką.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę