Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOCOP — Wynik w skrócie

Project ID: 6988
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD

Nowe technologie przesiewowe na rzecz bezpieczeństwa żywności

Aby zwiększyć poziom zaufania europejskiego konsumenta do łańcucha dostaw żywności, duże europejskie konsorcjum opracowało nowe metodologie w zakresie przesiewania i wykrywania chemicznych substancji zanieczyszczających w pożywieniu.
Nowe technologie przesiewowe na rzecz bezpieczeństwa żywności
Rosnące wymogi konsumentów w zakresie zdrowszej i bezpieczniejszej żywności zmuszają do opracowania nowych technologii umożliwiających wykrywanie zanieczyszczeń. Jednakże obecność chemicznych substancji zanieczyszczających w żywności to złożona kwestia. Celem projektu finansowanego przez UE "Nowe technologie do przesiewania licznych chemicznych substancji zanieczyszczających w żywności" (Biocop) było skoncentrowanie się na tej kwestii i dostarczenie organom regulacyjnym, konsumentom i branży spożywczej długofalowych rozwiązań umożliwiających wykrywanie takich zanieczyszczeń.

Skupiono się na tym, by spełnić europejskie normy w zakresie najwyższego dopuszczalnego stężenia pozostałości (MRL) i ustalone normy międzynarodowe dotyczące substancji skażających w mięsie, owocach morza, żywności przetwarzanej i płatkach śniadaniowych. Przy zastosowaniu transkryptomiki, proteomiki i bioczujników, zespół projektu Biocop przystąpił do pomiaru skutków zanieczyszczeń, zamiast mierzenia stężenia pojedynczych związków docelowych.

Partnerzy konsorcjum opracowali prototypowe bioczujniki do wykrywania antybiotyków w kurze, jajach i rybie, toksyn w skorupiakach i obecności metali ciężkich. Co więcej platforma transkryptomiczna potwierdziła, że pojęcie strategii pobierania odcisków palców może zostać zastosowane do wykrywania estrogenów pokarmowych i mykotoksyn w odżywkach dla niemowląt, mleku sojowym, mleku krowim i płatkach śniadaniowych.

Kolejnym ważnym osiągnięciem projektu Biocop było opracowanie technologii szybkiego przesiewania w oparciu o spektrometrię do wykrywania pozostałości pestycydów. Podsumowując, wyniki projektu Biocop mogą znaleźć natychmiastowe zastosowanie w przemyśle, mając bezpośredni i ważny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. To znaczne udoskonalenie monitoringu chemicznego żywności zwiększy także konkurencyjność Europy w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Tematy

Food - Safety
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę