Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RECIMICO — Wynik w skrócie

Project ID: 43669
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Serbia

Podnoszenie standardów w serbskim centrum badawczym

Finansowanie ze środków UE umożliwiło serbskiemu centrum badawczemu pozyskanie nowego wyposażenia i personelu, a także wyszkolenie obecnych pracowników. Naukowcy mają obecnie większe możliwości opracowania komponentów elektronicznych przyszłości.
Podnoszenie standardów w serbskim centrum badawczym
Mikrosystemy zintegrowane to produkty (systemy), które zawierają więcej niż jeden obwód zintegrowany pełniący więcej niż jedną funkcję – na przykład, wyczuwanie i przetwarzanie sygnału. Systemy te rewolucjonizują sposób, w jaki żyjemy, są bowiem nieodłączną częścią m. in. urządzeń medycznych i telekomunikacyjnych, samochodów i komputerów.

Centrum Zintegrowanych Mikrosystemów i Komponentów (CIMC) przy Uniwersytecie w Nowym Sadzie w Serbii jest regionalnym liderem w tej ważnej i niezwykle dynamicznej dziedzinie. Możliwości centrum stały się ograniczone z powodu braku odpowiedniego sprzętu testującego do urządzeń wysokoczęstotliwościowych i innych złożonych mikrosystemów oraz komponentów. Tego rodzaju sprzęt jest niezbędny do opracowywania nowych projektów i koncepcji.

Finansowany ze środków UE projekt "Wsparcie na rzecz Centrum Zintegrowanych Mikrosystemów i Komponentów" (Recimico) zwiększył zdolność CIMC do realizowania najnowocześniejszych działań i usprawnił integrację z innymi europejskimi projektami badawczymi.

Centrum nabyło wiele nowych urządzeń, zatrudniło dwóch młodych badaczy i wysłało personel na szkolenie do wybranych europejskich instytucji partnerskich. Ponadto, zorganizowano dwa warsztaty, naukowcy uczestniczyli w wielu konferencjach, a także opublikowano szereg prac badawczych w czasopismach międzynarodowych i regionalnych.

Podsumowując, projekt Recimico wyposażył CIMC w nowy sprzęt i personel, a także usprawnił szkolenie na rzecz wyprodukowania masy krytycznej wyspecjalizowanych naukowców. CIMC może teraz nie tylko pełnić rolę lidera w regionie Bałkanów Zachodnich pod względem badań i rozwoju mikrosystemów zintegrowanych, ale także współpracować z najlepszymi ośrodkami w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę