Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEWGENERIS — Wynik w skrócie

Project ID: 16320
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Niderlandy

Prenatalne narażenie na działanie toksyn wiąże się ze zdrowiem dziecka

Wzrost częstotliwości występowania białaczki i zaburzeń układu odpornościowego u dzieci skłonił naukowców do przyjrzenia się bardzo wczesnemu narażeniu na działanie genotoksycznych substancji chemicznych w środowisku. W projekcie Newgeneris, finansowanym ze środków UE, skupiono sie na prenatalnym i początkowym narażeniu na szereg toksyn.
Prenatalne narażenie na działanie toksyn wiąże się ze zdrowiem dziecka
Zespół projektu Newgeneris skoncentrował się na identyfikacji biomarkerów, aby wskazać narażenie na toksyczne substancje chemiczne lub ich skutki. Dokonano pomiaru biomarkerów we krwi pobranej od matki oraz we krwi i nasieniu pobranym od ojców, a także krwi pępowinowej noworodka.

Łącznie, wykorzystano ćwierć miliona kohort matka-dziecko, w tym próbek uzyskanych z odrębnego badania nad białaczką. Oznacza to, że inicjatywa Newgeneris stanowi największe tego rodzaju badanie, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w czasie realizacji projektu.

Zespół projektu Newgeneris określił również najbardziej istotne immunotoksyczne i genotoksyczne substancji chemiczne zagrażające bezpieczeństwu żywnościowemu i zdrowotnemu. Lista ta obejmowała substancje chemiczne, których obecność już wcześniej była alarmująca w związku z chorobami człowieka.

Poza narażeniem płodu, matki i ojca, naukowcy zbadali przezłożyskową perfuzję, aby zdobyć informacje na temat narażenia płodu na substancje chemiczne w macicy. W oparciu o limfocytarną ekspresję genów i proteomikę, naukowcy zbadali i określili genetyczne ścieżki, które zwiększają prawdopodobieństwo występowania raka w dzieciństwie, a także dziecięcych zaburzeń układu odpornościowego. Dzięki genomice i badaniom nad naprawą DNA oceniono także międzyjednostkowe różnice w reakcji na substancje chemiczne.

Degradacja próbek może czasem stanowić problem, dlatego naukowcy dopilnowali, aby warunki przechowywania i transportowania były starannie kontrolowane i umożliwiały wiarygodne testowanie markerów. Sporządzono i potwierdzono ważność protokołów w zakresie postępowania z próbkami. Na przykład krwinki białe muszą być izolowane, zamrażane i przechowywane w rygorystycznych warunkach.

Staranne planowanie zostało również uwzględnione przy pobieraniu próbek, obchodzeniu się z danymi i analizowaniu. Zgromadzone zostały próbki krwi uzyskane od dzieci, a duży rozmiar kohorty ułatwił to przedsięwzięcie. Opracowano protokoły badawcze w zakresie próbkowania danych, składowania i przechowywania danych.

Wyniki wskazują, że skutki narażenia na działanie toksyn wykraczają poza narażenie w wieku dorosłym, a nawet w dzieciństwie. Równie dobrze mogą wystąpić ważne kwestie związane ze zdrowiem publicznym i etyką wynikające z rozwoju in utero, a także wkładu ojcowskiego z nasienia. Dane uzyskane w ramach projektu Newgeneris reprezentują ważną platformę dla dalszych badań toksycznych substancji chemicznych występujących w środowisku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę