Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CO-EXTRA — Wynik w skrócie

Project ID: 7158
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Francja

Wykrywalność zmodyfikowanej żywności w UE i innych krajach

Potężne europejskie konsorcjum połączyło siły, aby opracować narzędzia zarządzania współistnieniem żywności genetycznie zmodyfikowanej (GM) i konwencjonalnej na rynku UE. Wykrywalność powinna mieć decydujące znaczenie dla zaufania konsumentów.
Wykrywalność zmodyfikowanej żywności w UE i innych krajach
To dzięki naszym genom jesteśmy tym, kim jesteśmy. Geny kodują białka, które decydują o wszystkim, począwszy od koloru oczu po predyspozycje do zapadania na różne choroby.

W ostatnich latach, łączenie genów pochodzących od różnych organizmów w celu ulepszenia lub wywołania pewnych cech – prowadząc do powstania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) – stało się możliwe dzięki biotechnologii i inżynierii genetycznej.

Poza produktami GM, takimi jak szczepionki i leki, jednym z głównych obszarów działania naukowców była żywność GM. Podczas gdy żywność GM jest obietnicą sposobu na zwalczanie niektórych spośród największych problemów świata, może także stanowić nieznane jeszcze zagrożenia.

Żywność GM, niezależnie od tego, czy jest stworzona po to, by zapewniać odporność na ukąszenia owadów, ułatwiać przetrwanie w przypadku suszy czy zwiększać zawartość witamin, nie jest odbierana przez europejskich konsumentów z entuzjazmem.

UE i jej konsumenci zasadniczo zakazali stosowania GMO, a sześć państw członkowskich obecnie stosuje oficjalne klauzule ochronne dotyczące GMO.

UE zamierza znieść ten zakaz, a zamiast niego wymusić stosowanie narzędzi, metod i wytycznych umożliwiających radzenie sobie z rychłym nadejściem dużej ilości GMO, a także zbudować zaufanie konsumentów do oznaczeń na etykiecie.

Duże europejskie konsorcjum zainicjowało projekt CO-EXTRA ("GM and non-GM supply chains: their co-existence and traceability"), aby opracować system wspomagania podejmowania decyzji (DSS) dla całego łańcucha żywności i pasz, skupiając się nie tylko na aspektach technicznych, ale także prawnych i ekonomicznych.

Działania w ramach projektu koncentrowały się na metodach biohermetyczności, technikach wykrywania GMO i opracowaniu nowych metod postępowania z niezatwierdzonymi lub niezbadanymi GMO.

Jednocześnie, naukowcy podjęli się dostarczenia praktycznych narzędzi dla zapewnienia wykrywalności i harmonizacji pozwalającej na współistnienie GMO i żywności tradycyjnej. W kontekście CO-EXTRA, temat współistnienia żywności GM i nie GM został podjęty po raz pierwszy przy użyciu narzędzi praktycznego zastosowania.

Zespół projektu CO-EXTRA określił, że sceptycyzm UE dotyczący współistnienia obu rodzajów żywności pozostaje na wysokim poziomie. Zboża GM i nie GM prawdopodobnie będą musiały być od siebie znacznie oddalone, by uniknąć wzajemnego mieszania się. Definicje prawne i techniczne tego rodzaju dziedzin powinny stać się przedmiotem przyszłych badań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę