Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RECWOWE — Wynik w skrócie

Project ID: 28339
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Francja

Praca a opieka społeczna

Znalezienie równowagi między zatrudnieniem a opieką społeczną w złożonym krajobrazie europejskim mogłoby podnieść standard życia zróżnicowanych społeczeństw kontynentu.
Praca a opieka społeczna
Skomplikowane i bardzo zróżnicowane kwestie pracy i pomocy społecznej w Europie stanowiły wyzwanie dla decydentów pod względem szukania sposobów na poprawę dobrobytu społeczeństwa europejskiego. W tym kontekście, celem finansowanego ze środków UE projektu Recwowe ("Reconciling work and welfare in Europe") było umocnienie innowacyjnych badań w tej dziedzinie poprzez opracowanie sieci wiedzy. Zbadano różne typy napięć właściwych dla dynamiki między kwestiami pracy i opieki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z rynkiem pracy i zabezpieczenia społecznego.

Jeden z rodzajów napięć, które zbadano w projekcie, obejmował potrzebę elastyczności rynku pracy w zestawieniu ze zwiększonym zabezpieczeniem społecznym dla jednostek i rodzin. Zidentyfikowano także potrzebę zrównoważenia napięć między elastycznością rynku pracy a życiem rodzinnym we wszystkich jego ewoluujących formach. Kolejną istotną kwestia było tarcie wywołane tworzeniem większej liczby miejsc pracy, a jednocześnie zachowaniem lub poprawą jakości istniejących warunków zatrudnienia. W ramach czwartego i ostatniego rodzaju zbadanego napięcia podkreślono relacje między starymi lub państwowymi programami branżowej pomocy społecznej a nowszymi miejscami pracy.

Po zbadaniu tych czterech ważnych dychotomii, zespół projektu zbudował bazę danych, którą mianowano Europejskim Centrum Danych w sprawie Pracy i Opieki Społecznej. Jednocześnie zbadano aspekty społeczno-polityczne w celu dopracowania systemów zabezpieczeń społecznych i rynków pracy. Kolejnym przełomowym krokiem w projekcie było promowanie nowych partnerstw opartych na oryginalnych kombinacjach dyscyplin i ekspertów z różnych regionów.

Zespół projektu Recwowe z powodzeniem powołał solidną sieć, która udostępnia wiedzę zgromadzoną na podstawie badań na temat rodzajów napięć, a także pochodzącą z innych inicjatyw. Zorganizowano specjalnie opracowanie programy szkoleniowe dla studentów i osób pracujących, konsolidując i publikując ważne dane na temat pracy i opieki społecznej. Te cenne informacje bardzo przyczynią się do wsparcia nowych, innowacyjnych polityk i rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć przepaść między potrzebami w zakresie zatrudnienia i opieki społecznej. Wyniki opublikowano w Working Papers Series oraz w dwudziestu pięciu książkach (Palgrave Macmillan, OUP, P.Lang, itp.) lub w wydaniach specjalnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę