Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

L4S Wynik w skrócie

Project ID: 225634
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Grecja

Nauka umiejętności zarządzania kryzysowego na symulacjach komputerowych

Umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi w transporcie lotniczym i morskim będzie wkrótce można nabywać w realistycznych symulacjach komputerowych z aktywnym odgrywaniem ról.
Nauka umiejętności zarządzania kryzysowego na symulacjach komputerowych
Zarządzanie kryzysowe w transporcie lotniczym i morskim wymaga przezwyciężenia licznych trudności. Fundamentalnym warunkiem powodzenia jest umiejętność zmobilizowania różnorodnych zasobów ludzkich o kolidujących niekiedy zakresach odpowiedzialności i spójne koordynowanie ich działań pod ekstremalną presją czasu. Jednocześnie osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe muszą sobie radzić z niejednoznacznymi lub niepełnymi informacjami oraz problemami ludzkimi, takimi jak trudności emocjonalne i poznawcze spowodowane nieoczekiwanymi zdarzeniami.

Skuteczne zarządzanie kryzysowe wymaga gotowości na różne sytuacje, a szkolenia wykorzystujące symulacje to doskonały sposób na nabycie niezbędnych umiejętności. Zainicjowany przez konsorcjum europejskie projekt L4S ("Learning 4 Security") ma na celu stworzenie nowatorskiej platformy rozwoju umiejętności współdziałania u osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w dziedzinie transportu. Projekt L4S ma też szerszy wymiar, dostarczając narzędzia szkoleniowe dla kierowników, organizacji, pracowników i zwykłych obywateli.

Platforma Advanced Collaboration in Crisis Management (ACCM – patrz http://l4s.fvaweb.eu/site/info.html) składa się z pięciu gier symulacyjnych ACCM. Połączone elementy platformy umożliwiają rozwijanie kompetencji w dziedzinach sprawnego współdziałania w sytuacji kryzysowej, indywidualnego przywództwa, podejmowania decyzji w zróżnicowanych zespołach interwencyjnych oraz przezwyciężania barier utrudniających skuteczne zarządzanie kryzysowe. Użytkownicy odgrywają konkretne role w realistycznych symulacjach incydentów, ucząc się poprzez działanie.

Prototypy platformy L4S były testowane przez blisko 500 użytkowników, których opinie pozwoliły zoptymalizować system. Zaplanowano dalsze działania pilotażowe i komercyjne, obejmujące setki nowych graczy, jak również przeprowadzono szczegółową analizę rynku. Ponadto zdefiniowany został wielopoziomowy plan wykorzystania praktycznego po zakończeniu projektu.

Projekt L4S dobitnie wykazał duży potencjał platformy jako ważnej metody usprawniania zarządzania kryzysowego w transporcie lotniczym i morskim. Celem projektu L4S w dłuższej perspektywie jest rozszerzanie i dostosowywanie platformy dla potrzeb innych kluczowych sektorów, w tym przemysłu energetycznego, usług finansowych i przemysłu spożywczego. Konsorcjum planuje również wdrożenia na innych platformach sprzętowych, w tym smartfonach i innych urządzeniach przenośnych.

Powiązane informacje

Numer rekordu: 90081 / Ostatnia aktualizacja: 2013-05-20
Dziedzina: Informatyka, Telekomunikacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę