Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Utrzymywanie osi pociągów europejskich w dobrym stanie

Naukowcy poprawiają bezpieczeństwo europejskiego systemu pociągów pasażerskich, koncentrując się na osiach. Wykorzystanie zaawansowanych metod analitycznych i doświadczalnych powinno przynieść nowatorskie i opłacalne konstrukcje.
Utrzymywanie osi pociągów europejskich w dobrym stanie
Duże konsorcjum 23 partnerów europejskich zainicjowało finansowany przez UE projekt Euraxles ("Minimizing the risk of fatigue failure of railway axles") w celu opracowania innowacyjnych, opłacalnych i bezpiecznych konstrukcji kolejowych zestawów kołowych (zespołów kół i osi stosowanych w wagonach kolejowych). Przyjęte podejście obejmuje tworzenie metod analizy ryzyka, zwiększanie ochrony przed korozją, lepsze metody prób nieniszczących oraz analizy RAMS/LCC. To ostatnie określenie dotyczy połączonej analizy niezawodności, dostępności, łatwości konserwacji, bezpieczeństwa oraz kosztu w całym cyklu eksploatacji.

Pierwszym działaniem konsorcjum było stworzenie bazy danych roboczych wartości nacisku na oś. Do ustalenia rozkładu obciążeń w wagonach pasażerskich posłużyły dane doświadczalne i wyniki ankiety. Wybrano też zaawansowane modele symulacji metodą elementów skończonych, zdefiniowano geometrie wejściowe osi i stanowisk testowych oraz przeprowadzono analizy.

Wykonano liczne prace w celu opracowania standardowej procedury testów do charakteryzowania nowych materiałów i metod zabezpieczania powierzchni, co pozwoli zapewnić jednolitość danych i formułować statystycznie uzasadnione wnioski. Badane materiały obejmują systemy malowania, powlekania i zabezpieczania. Odpowiedzi na trzy kwestionariusze skierowane do operatorów i partnerów przemysłowych pozwoliły poznać ograniczenia, potrzebne ulepszenia, wymagania krajowe i faktyczne warunki eksploatacji. W następnej fazie projektu zostaną rozpoczęte testy. Jednocześnie rozpoczęto prace nad optymalizacją powłok i zdefiniowano narzędzie RAMS/LCC do porównywania nowatorskich rozwiązań.

Oczekuje się, że projekt Euraxles będzie miał znaczny wpływ na bezpieczeństwo systemu pasażerskich przewozów kolejowych w UE. Niższe koszty i większa żywotność elementów zespołów kołowych dodatkowo zwiększą konkurencyjność UE w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Numer rekordu: 90575 / Ostatnia aktualizacja: 2013-05-20
Dziedzina: Technologie przemysłowe