Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEDINDUS — Wynik w skrócie

Project ID: 509159
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Czysta woda w regionie Morza Śródziemnego

System wyposażony w specjalne receptory pozwalające identyfikować i odfiltrowywać znajdujące się w wodzie zanieczyszczania może pomóc krajom śródziemnomorskim dostarczać czystą wodę mieszkańcom.
Czysta woda w regionie Morza Śródziemnego
Liczba ludności w nienależących do UE krajach śródziemnomorskich szybko rośnie, a zasoby wodne maleją – nie tylko ze względu na wzrost populacji, ale także z powodu zmiany klimatu. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Zaawansowane technologie oczyszczania wody przemysłowej i przybrzeżnej w regionie Morza Śródziemnego" (MEDINDUS) było rozwiązanie tego problemu przy pomocy innowacyjnych rozwiązań.

Uczestnicy projektu MEDINDUS pracowali nad stworzeniem zaawansowanej technologii oczyszczania wody przemysłowej I przybrzeżnej, tak aby można ją było efektywnie wykorzystać. Oba rodzaje wody badano pod kątem nowych metod usuwania szkodliwych związków chemicznych. Jako ważnych trucicieli określono tłocznie oliwy I garbarnie.

Używając tych informacji oraz posiłkując się komputerowymi modelami, badacze opracowali strukturalne I termodynamiczne receptory pozwalające skutecznie identyfikować zanieczyszczenia. Receptory te następnie wbudowano w systemy służące do usuwania zanieczyszczeń I ich recyklingu. Innym ważnym osiągnięciem projektu było zastosowanie receptorów wbudowanych w glebę, służących do usuwania metali ciężkich.

Po zakończeniu prac koncepcyjnych uczestnicy projektu przeprowadzili analizę kosztów ponoszonych przez użytkowników oraz opłacalności inwestycji. Jednocześnie prowadzone były działania informacyjne dotyczące oczyszczania wody, których elementami były inicjatywy akademickie, audycje radiowe, szkolenia, publikacje oraz ogólnoświatowa konferencja. Projekt przyczynił się do rozpowszechnienia informacji na temat niskokosztowych rozwiązań, które można by stosować do odkażania wody, przynosząc szereg korzyści zdrowotnych I społecznych w nienależących do UE krajach basenu Morza Śródziemnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę