Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GRAZSAFE — Wynik w skrócie

Project ID: 517625
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Meksyk

Współpraca UE z krajami Ameryki Łacińskiej w produkcji nabiału

Niewielkie systemy wypasu wiejskiego stanowią główną formę produkcji rolnej w Ameryce Łacińskiej. W ramach europejskiego działania wspomagającego udało się rozwiązać problemy związane z równoważonym rozwojem tych systemów.
Współpraca UE z krajami Ameryki Łacińskiej w produkcji nabiału
Systemy wypasu w Ameryce Łacińskiej, zarówno systemy pozyskiwania nabiału, jak i systemy dwufunkcyjne, są zagrożone z powodu degradacji środowiska naturalnego, marginalnej wydajności oraz niskich dochodów, które obniżają jakość życia wielu hodowcom. Ponadto uboga infrastruktura oraz ograniczone łańcuchy rynkowe w połączeniu z globalizacją coraz bardziej obciążają te systemy.

W europejskich systemach hodowli przeżuwaczy na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania odnaleźć można te same cechy i problemy co w systemach Ameryki Łacińskiej. Doświadczenie oraz wiedzę z zakresu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska naturalnego oraz lepszych warunków życia hodowców uzyskaną dzięki europejskim systemom można przenieść na grunt krajów Ameryki Łacińskiej.

W tym celu rozpoczęto finansowany ze środków UE projekt Grazsafe, który był realizowany jako działanie wspomagające (SSA) w celu poprawy stabilności systemów wypasu, tj. systemów pozyskiwania nabiału oraz systemów dwufunkcyjnych w Ameryce Łacińskiej. Celem długoterminowym było opracowanie solidniejszego oraz bezpieczniejszego łańcucha żywnościowego, a przez to zminimalizowanie szkodliwych skutków zdrowotnych i środowiskowych.

Projekt GRAZSAFE, realizowany jako działanie SSA, umożliwił silniejszą współpracę badawczą pomiędzy zainteresowanymi stronami i naukowcami z Europy oraz Ameryki Łacińskiej oraz zachęcił do wdrożenia nowych technik i narzędzi badawczych. Ponadto zorganizowano warsztaty, podczas których skupiono się na bezpieczeństwie żywnościowym i możliwościach rynkowych oraz na wydajności produkcji i zrównoważonym rozwoju systemów produkcji nabiału.

Celem projektu GRAZSAFE było uwzględnienie perspektyw różnych zainteresowanych stron oraz uzyskanie istotnych informacji pozwalających na odpowiednie kształtowanie polityki oraz wsparcie decyzyjne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę