Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

L4S Wynik w skrócie

Project ID: 225634
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Grecja

Gry na rzecz bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie

Oprogramowanie do modelowanie pozwala menedżerom sektora transportowego przygotować się na ewentualny kryzys i w razie konieczności lepiej radzić sobie z jego skutkami.
Gry na rzecz bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie
W dzisiejszym nowoczesnym i dynamicznym sektorze transportowym zachodzą liczne nieprzewidywalne zmiany i wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, co wymaga bardziej efektywnych i innowacyjnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu L4S ("Learning 4 security") określili nowe metody wspierające menedżerów firm i pracowników sektora w rozwijaniu optymalnych umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego.

Biorąc za punkt wyjścia transport powietrzny i morski, uczestnicy projektu tworzyli edukacyjne narzędzia symulacyjne mające na celu poprawę zarządzania kryzysami i gotowości organizacji na zdarzenia kryzysowe. Stworzono zaawansowane gry symulacyjne, których zadaniem jest doskonalenie zdolności poznawczych, postaw i umiejętności w warunkach ogromnej presji czasowej i braku informacji. Koncentrowano się także na relacjach interpersonalnych oraz ludzkich postawach i emocjach w sytuacjach kryzysowych.

W efekcie powstała rozbudowana platforma internetowa udostępniająca bazę wiedzy i skupiająca aktywną społeczność edukacji wirtualnej związanej z zarządzaniem kryzysowym i kwestiami bezpieczeństwa. Opracowano ramy uczenia się w oparciu o doświadczenia, doskonalące umiejętności współpracy osób odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Mówiąc bardziej szczegółowo, przygotowano cztery gry symulacyjne idealnie nadające się do środowisk edukacyjnych i organizacyjnych.

Nowe narzędzia szkoleniowe przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, szczególnie w sektorze transportowym. Przygotowują one organizacje do sytuacji kryzysowych i testują ich gotowość, a także umożliwiają przeprowadzanie odpowiednich audytów. Innym ważnym zadaniem gier symulacyjnych jest badanie wpływu różnych akcji ratunkowych na społeczeństwo oraz analizowanie ogólnych skutków danego incydentu.

Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych L4S może przyczynić się do poprawy środków bezpieczeństwa i szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego w obiektach infrastruktury o znaczeniu krytycznym. Lepsze przygotowanie i skuteczniejsza współpraca w zwalczaniu skutków kryzysu może pozwolić zminimalizować straty materialne i liczbę ofiar w ludziach, obniżyć wartość odszkodowań ubezpieczeniowych i zmniejszyć koszty środków bezpieczeństwa. Pomoże także szybciej przywrócić porządek, utrzymać spokój społeczny oraz wspierać stabilność ekonomiczną i polityczną.

Wyniki projektu rozpowszechniano wśród zainteresowanych stron podczas bezpośrednich spotkań, konferencji, warsztatów oraz za pośrednictwem artykułów prasowych, publikacji i w Internecie. Jeżeli ta technika modelowania zostanie w przyszłości w pełni wykorzystana, powinna znacząco przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Europie. Będzie to niezwykle dobra wiadomość dla kontynentu i jego mieszkańców.

Powiązane informacje

Numer rekordu: 91288 / Ostatnia aktualizacja: 2013-06-28
Dziedzina: Informatyka, Telekomunikacja