Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COBIOS — Wynik w skrócie

Project ID: 263295
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Niderlandy

Monitorowanie zakwitu glonów z przestrzeni kosmicznej

Zakwit glonów o dużej biomasie może stanowić zagrożenie dla środowiska morskiego i społeczności stref przybrzeżnych, które są od niego zależne. Naukowcy z różnych dyscyplin badali najlepszy sposób monitorowania zakwitu glonów i rozpowszechniają uzyskane wyniki.
Monitorowanie zakwitu glonów z przestrzeni kosmicznej
Zanieczyszczenie środowiska morskiego dużymi stężeniami substancji odżywczych może skutkować zakwitem glonów. Aby przewidywać takie wydarzenia i monitorować ich rozwój, powołano finansowany przez UE projekt "Coastal biomass observatory services" (COBIOS).

Zakwit glonów w rejonach przybrzeżnych Europy ma miejsce co roku, a jego efektem jest pojawiająca się na plażach piana o nieprzyjemnym zapachu i ryzyko potencjalnie niebezpiecznych toksyn. Ponadto gwałtownie gnijące glony mogą opadać na dno morza, tworząc złoża substancji wywołującej niedotlenienie, czyli stan powodujący usuwanie tlenu z otaczających wód. Złoża te mogą wynurzyć się tworząc "martwe strefy", powodując śmierć organizmów morskich i szkody w łowiskach ryb i akwakulturze. Przekłada się to również na znaczne straty ekonomiczne.

Celem inicjatywy COBIOS było zintegrowanie danych satelitarnych i modeli ekologicznych w postaci skutecznej usługi informującej o zakwicie glonów o dużej biomasie w wodach europejskich. Obserwacje Ziemi dostarczyły informacji o stanie kwitnienia, a modele ekologiczne COBIOS prognozy dotyczące dalszych losów tych organizmów. Umożliwiło to naukowcom ocenę ryzyka wystąpienia przypadków niedotlenienia i możliwości utworzenia się martwych stref, w których nie mogą rozwijać się wodne formy życia.

Chociaż do monitorowania zakwitu glonów można wykorzystywać teledetekcję, obserwacje satelitarne nie zapewniają pełnego zakresu pokrycia z uwagi możliwość zakłócenia sygnału przez chmury oraz z uwagi na ich wartość predykcyjną. W czasie zakwitu glonów o dużej biomasie w wodach przybrzeżnych, kształt i lokalizacja zakwitu ulegają radykalnym zmianom w okresie dwóch do trzech tygodni.

Jako że zakwit jest inicjowany przez okresy słoneczne, zwykle (ale nie zawsze) towarzyszy temu dobry zasięg pokrycia satelitarnego. Dlatego też konieczne jest połączenie teledetekcji z modelami hydroekologicznymi. Takie połączenie informacji może dostarczyć szczegółowych danych dla różnych rodzajów analiz i potencjalnych dodatkowych korzyści komercyjnych.

Dane będące rezultatem projektu zostaną wykorzystane do realizacji celów dyrektyw UE, w tym również dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (MSFD). Celem dyrektywy MSFD jest zapewnienie dobrego stanu środowisk wodnych w Europie do roku 2021 oraz ochrony zasobów wód morskich w gospodarkach i społecznościach, które są od nich zależne. Będzie to również fundamentem dla przyszłej polityki morskiej.

Wyniki projektu COBIOS pomogą również ograniczyć straty gospodarcze spowodowane przez zakwit glonów o dużej biomasie, dzięki wcześniejszemu ostrzeganiu przed wystąpieniem tego zjawiska. Projekt dostarczył również informacji strategicznych do wykorzystania w inicjatywach związanych ze zbiorem biomasy wytwarzanej przez glony.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zakwit glonów, biomasa, przybrzeżne, usługi obserwacyjne, życie morskie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę