Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Stypendia na rzecz nauki

Unijny program Marie Curie pomaga tysiącom badaczy w wyjazdach zagranicznych i zdobywaniu cennego doświadczenia. Z okazji 15. rocznicy programu, w ramach polskiej prezydencji zorganizowano duże dwudniowe sympozjum poświęcone pasji, misji i obowiązkom związanym z karierą naukową.
Stypendia na rzecz nauki
Dzięki nauce Europa można znaleźć rozwiązania różnych problemów społeczno-ekonomicznych i środowiskowych. Poziom nauki europejskiej zależy jednak od poziomu europejskich naukowców. Od 1996 r. stypendia programu Marie Curie pomogły ponad 50 tys. uczonych zdobyć doświadczenie dzięki szkoleniom i wyjazdom, rozwijać karierę i podjąć się przełomowych badań.

Aby uczcić 15. rocznicę powstania programu, w 2011 r. ówczesna polska prezydencja w Radzie UE zorganizowała okolicznościowe sympozjum w Warszawie, w miejscu narodzin Marii Skłodowskiej-Curie.

W finansowanym przez UE oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sympozjum SCIENCE-PAMIR ("Science - Passion, Mission, Responsibilities") wzięło udział blisko 350 uczestników, w tym 273 stypendystów Marie Curie z 46 krajów, reprezentujących wszystkie dziedziny programu.

Organizowane pod hasłem "Nauka – pasja, misja, obowiązki" sympozjum było dla stypendystów Marie Curie okazją do omówienia prac i wpływu programu na ich karierę. Ponadto, uczestnicy zastanawiali się nad możliwością usprawnienia współpracy między stypendystami. Dzielili się również doświadczeniami dotyczącymi podnoszenia świadomości społecznej.

Sympozjum pomogło zbudować poczucie wspólnoty i wspólnego celu wśród obecnych i dawnych stypendystów Marie Curie. Przyczyniło się także do zwiększenia znaczenia tego ogólnoeuropejskiego programu oraz podniesienia świadomości społecznej na temat znaczenia nauki i roli naukowców.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę