Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ASIAFLUCAP — Wynik w skrócie

Project ID: 201823
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH

Szybsza i skuteczniejsza strategia powstrzymywania rozwoju pandemii w Azji

Przygotowanie reakcji na pandemię, jak ta wywołana wirusem H1N1, nadal stanowi ogromne wyzwanie. Naukowcy finansowani przez UE zwiększyli poziom gotowości w sześciu państwach Azji w wyniku jakościowej i ilościowej identyfikacji luk operacyjnych.
Szybsza i skuteczniejsza strategia powstrzymywania rozwoju pandemii w Azji
Naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt ASIAFLUCAP ("Health system analysis to support capacity development to respond to pandemic influenza in Asia"), aby zapewnić ramy strategiczne i zastosować je do czterech scenariuszy pandemicznych w sześciu krajach azjatyckich.

Dzięki finansowaniu ze środków UE i Fundacji Rockefeller, w oparciu o innowacyjny pilotażowy projekt badawczy w Tajlandii, naukowcy połączyli analizy ilościowe luk w zasobach z oceną jakością ograniczeń w zakresie zarządzania. Następnie opracowali zestaw narzędzi do kryzysowej analizy sytuacyjnej bieżącej wydajności i przyszłych wymogów, która łączy w sobie dokładne i ważne rezultaty z prostą, szybką i opłacalną metodologią.

Zgromadzenie danych i działania w terenie pozwoliły zidentyfikować ważne struktury systemu zdrowia i procesy kojarzone ze stanem gotowości. W istocie kontekst systemu zdrowia miał silny wpływ na programy gotowości pandemicznej związane z zarządzaniem, zapewnieniem zasobów i świadczeniem usług. Podczas gdy poważne inwestycje w monitorowanie, wydajność laboratoryjną i komunikację publiczną zwiększyły stan gotowości, niski poziom inwestycji w opiekę kliniczną stanowi dużą przeszkodę.

W ramach projektu ASIAFLUCAP zdołano także zidentyfikować główne zasoby kluczowych systemów zdrowia wymagane do tego, by zapobiegać i minimalizować pandemie grypy i chorób oddechowych w każdym regionie. Naukowcy przeprowadzili następnie prace w terenie, aby określić ilościowo rzeczywiste zasoby, w tym zapasy i zaopatrzenie obowiązkowe szpitali na poziomie krajowym.

Korzystając z danych na podstawie pandemii grypy H1N1 z 2009 r., zespół ASIAFLUCAP opracował przyjazny dla użytkownika system wspomagania procesu podejmowania decyzji dla decydentów, aby ułatwić im podejmowanie decyzji w oparciu o dowody dotyczących przydzielania zasobów w celu zminimalizowania umieralności. Jako że gotowość pandemiczna to nie tylko kwestia zasobów, ale także procesów politycznych zależnych od człowieka, zespół ASIAFLUCAP przeanalizował także reakcję na pandemię H1N1/2009, chcąc zidentyfikować mocne i słabe strony zaangażowanych podmiotów i ulepszyć ramy i procesy zarządzania.

Projekt ASIAFLUCAP dostarczył cennej wiedzy, dzięki której wprowadzono liczne udoskonalenia w zakresie wydajności operacyjnej we wszystkich badanych krajach. Wyniki przyczyniły się do nawiązania współpracy i przedstawienia propozycji realizacji projektów przy udziale innych renomowanych ośrodków badawczych z krajów uczestniczących.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę