Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FLORINASH — Wynik w skrócie

Project ID: 241913
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Francja

Związek drobnoustrojów jelitowych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby

Tempo wzrostu zachorowalności na zaburzenia metaboliczne jest alarmujące. Aby móc lepiej je diagnozować i leczyć, potrzeba pilnie nowych biomarkerów.
Związek drobnoustrojów jelitowych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NSW) przypomina alkoholową chorobę wątroby, lecz jest powodowane przez nadmierne odkładanie się tłuszczu w wątrobie. Może to prowadzić do zapalenia, uszkodzenia wątroby oraz w skrajnych przypadkach do marskości.

Finansowany przez UE projekt FLORINASH (The role of intestinal microflora in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)) zajmował się rolą mikroflory jelitowej w patogenezie NSW. Badacze skupili się na procesach biologicznych i mechanizmach oddziaływania mikrobiomu jelitowego z gospodarzem. Powodzenie badania może oznaczać między innymi ulepszenie diagnozowania i określania rokowań poprzez wykorzystanie nowych markerów metabolicznych i nowych celów terapeutycznych.

Zespół pozyskał próbki biologiczne od kilkuset pacjentów cierpiących na NSW, otyłość i insulinooporność o różnym nasileniu. Powstała baza danych została zapełniona danymi omicznymi i parametrami klinicznymi. Przeprowadzone analizy pozwoliły uzyskać wgląd w etiologię molekularną NSW. Szczególny nacisk położono na stres retikulum endoplazmatycznego, zapalenie zależne od TNFa oraz szlaki lipogeniczne.

Informacje uzyskane na drodze badań omicznych wykorzystano do zwalidowania zidentyfikowanych molekuł w modelach zwierzęcych. Aby zrozumieć rolę mikrobiomu w powstawaniu NSW prowadzono badania na myszach, których jelita skolonizowano ludzkim mikrobiomem od pacjentów cierpiących na NSW o różnym stopniu nasilenia.

W celu tworzenia terapii konsorcjum korzysta z modelowania bioinformatycznego, aby projektować innowacyjne leki przeciwko celom molekularnym zaangażowanym w zapalenie i lipogenezę. Skuteczność terapeutyczna tych leków będzie testowana na zwierzęcych modelach NSW.

Reasumując, działalność i wyniki badania FLORINASH powinny poszerzyć naszą wiedzę o wcześniej nieodkrytych zależnościach między mikrobiomem jelitowym a NSW.

Rozpoznanie powikłań NSW, takich jak stłuszczenie, zwłóknienie, marskość i rak wątrobowokomórkowy, wymaga zwykle biopsji wątroby, która stwarza ryzyko dla pacjenta. Z perspektywy klinicznej odkryte biomarkery powinny poprawić czułość i dokładność diagnozowania chorób wątroby, a opracowane nowatorskie interwencje powinny zwiększyć skuteczność terapii i profilaktyki. Do końca projektu nie sfinalizowano walidacji biomarkerów, ale podczas przyszłych badań będzie to możliwe dzięki danym zgromadzonym w jego trakcie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Drobnoustroje jelitowe, niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby, biomarkery, otyłość, insulinooporność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę