Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BIODESERT — Wynik w skrócie

Project ID: 245746
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT

Zrównoważone rolnictwo w obszarach suchych

Globalne ocieplenie wzbudziło obawy odnośnie przyszłość zrównoważonego rolnictwa na obszarach suchych, takich jak Północna Afryka i Tunezja. Tereny te mogą cierpieć z powodu pustynnienia. Ponieważ rolnictwo przynosi dużą część wpływów do gospodarek tych rejonów, rozpoczęto prace nad rozwojem strategii zarządzania zasobami drobnoustrojowymi (MRM).
Zrównoważone rolnictwo w obszarach suchych
Finansowany ze środków UE projekt BIODESERT z sukcesem unowocześnił infrastrukturę naukową i powiększył know-how w dziedzinie ekologii molekularnej drobnoustrojów na Uniwersytecie w Tunisie (UTUN).

Członkowie projektu BIODESERT zatrudnili pięciu doświadczonych naukowców do laboratorium LMBA (Laboratory of Microorganisms and Active Biomolecules) na UTUN. W laboratorium prowadzono prace nad rozwojem procesów i odkrywaniem drobnoustrojów poprawiających retencje wodną, żyzność gleb oraz odporność roślin na patogeny i pasożyty. W celu zwiększenia technicznego know-how i możliwości badawczych, nowo zatrudnieni naukowcy wraz ze stałym personelem laboratorium LMBA zostali przeszkoleni w dziedzinach nowoczesnych technik i technologii przez dwa europejskie laboratoria w Grecji i we Włoszech.

Aby umożliwić przeprowadzanie badań na najwyższym poziomie, nabyto dziewięć sztuk zaawansowanej aparatury analitycznej, w tym system do analizy mikromacierzy DNA, termocykler do testów w czasie rzeczywistym i system macierzy fenotypu. Ta inwestycja w infrastrukturę wesprze badania biotechnologiczne na drobnoustrojach ekstremofilnych z ekosystemów obszarów suchych, co w zrównoważony sposób wpłynie na rozwój rolnictwa. Wykonano trzy wyprawy, podczas których zbierano próbki w rejonach pustynnych i półpustynnych południa Tunezji, aby opisać drobnoustroje żyjące w takich warunkach.

Rożne działania informacyjne na poziomach regionalnym, krajowym i międzynarodowym promowały wiedzę na temat strategii MRM i przydatności opartej na drobnoustrojach biotechnologii w ujęciu rolnictwa. Dni otwarte w laboratorium LMBA, cztery seminaria naukowe, trzy warsztaty, międzynarodowa konferencja naukowa, publikacje, ulotki i strona internetowa projektu, w znacznym stopniu zwiększyły jego widoczność.

Działania w ramach programu BIODESERT wspierały badania i rozwój technologiczny, co zaowocowało publikacjami prac w naukowych czasopismach branżowych. Części z zatrudnionych naukowców na zasadach podoktoranckich zaoferowano stałe zatrudnienie, natomiast stały personel spotkał się z uznaniem i został nagrodzony awansami. Stworzono nowe laboratorium na Uniwersytecie w Manoubie. Zostało ono uznane za niezależne przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Miało to wpływ na dalszy rozwój współpracy naukowej między Unią Europejską, Północną Afryką i Tunezją.

Ostatecznie oczekuje się, że biotechnologiczne metody bazujące na drobnoustrojach polepszą jakość i zwiększą wydajność rolnictwa, jednocześnie minimalizując zużycie energii i wody.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę