Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AIMS — Wynik w skrócie

Project ID: 213342
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Niemcy

Identyfikowanie problemów w dziedzinie badań nad przewozem towarów

Przewóz towarów to ważna dziedzina gospodarki, która obejmuje zarządzanie szeregiem aspektów społecznych, środowiskowych i finansowych. Analiza kilku projektów badawczych w dziedzinie badań nad przewozem towarów pozwoliła ukierunkować i ulepszyć przyszłe działania badawcze w tym obszarze.
Identyfikowanie problemów w dziedzinie badań nad przewozem towarów
Badania i innowacje uznawane są za decydujące dla zrównoważonego i dochodowego przewozu towarów. Dziedzina ta czerpała w przeszłości korzyści z hojnego finansowania publicznego, ale rezultatem nie było przeniesienie transferu innowacji do branży.

Celem finansowanego przez UE projektu AIMS ("Advanced impacts evaluation methodology for innovative freight transport solutions") było dokonanie oceny badań w dziedzinie przewozu towarów. Inicjatywa ta zmniejszyła lukę między badaniami a branżą przemysłową na rzecz zwiększenia przydatności badań.

Naukowcy przeprowadzili obszerne badanie, aby zrozumieć rolę i wpływ najnowszych badań w tej dziedzinie. Celem było zminimalizowanie ryzyka inwestycji publicznych przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu skuteczności projektów, a także opracowanie wytycznych na rzecz usprawnienia przyszłych przedsięwzięć naukowych.

W ramach projektu AIMS odkryto, że projekty badawcze przynoszą pewne korzyści, a także zidentyfikowano słabe punkty, w których badań nie udało się przełożyć na innowacje. Większość zainteresowanych stron była zdania, że zmniejszenie "pętli innowacji" między badaniami a branżą przemysłową pozwoliło zwiększyć przydatność projektów.

Badanie AIMS powstało, by identyfikować problemy w zakresie badań nad przewozem towarów oraz by opracowywać sposoby na doskonalenie tej dziedziny. Wyniki projektu zwróciły także uwagę na potrzebę poprawy komunikacji między środowiskiem badawczym a przemysłowym, co powinno usprawnić transfer innowacji.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę