Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FoodConference — Wynik w skrócie

Project ID: 280424
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Polska

Żywność i żywienie w XXI wieku

Identyfikacja przyszłych potrzeb, tendencji i wyzwań w sektorze rolno-spożywczym pomoże Europie skutecznie przygotować się na wymagania przyszłości. Zorganizowana konferencja informacyjna na ten temat pozwoliła przygotować grunt pod dalsze postępy w tej dziedzinie.
Żywność i żywienie w XXI wieku
Biorąc pod uwagę coraz lepsze poinformowanie konsumentów i szybko ewoluujące tendencje żywieniowe, UE poszukuje możliwości ulepszania przemysłu rolno-spożywczego. Uruchamiane są różnego rodzaju inicjatywy mające na celu zapewnienie dostępu do lepszej, bezpieczniejszej i bardziej pożywnej żywności oraz zwiększanie ekologiczności łańcucha pokarmowego. Finansowany ze środków UE projekt FOODCONFERENCE ("Food and nutrition in the 21st century") wpisuje się w ten kierunek działań. Dzięki niemu zorganizowano konferencję mającą na celu zebranie najważniejszych stron z sektora rolno-spożywczego i rozwijanie wybranych kluczowych zagadnień.

Podczas konferencji analizowano wyzwania stojące przed branżą rolno-spożywczą i wyznaczono tendencje w dziedzinie badań i technologii żywności i żywienia. Omówiono w szczególności wyzwania natury technologicznej, środowiskowej, ekonomicznej i społecznej, zaproponowano podejścia do rozwiązywania przyszłych problemów i sformułowano rekomendacje dotyczące modernizacji odpowiednich polityk badań i innowacji. Konferencja odbyła się w Polsce we wrześniu 2011 r., przyciągając 500 uczestników z całej Europy i dalszych 900 obserwatorów śledzących debatę przez Internet.

Podczas konferencji poczyniono szereg obserwacji, które pomogą w kształtowaniu sektora rolno-spożywczego i jego polityki. Stwierdzono na przykład, że siłą napędową globalnego rynku żywności będzie wysoki wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, między innymi w Chinach i Indiach. Podkreślono, że rosnące dochody w połączeniu z przemieszczaniem się ludności z obszarów wiejskich do miast przełożą się na rosnące zapotrzebowanie na żywność wysokiej jakości oraz zmniejszanie udziału zbóż na rzecz owoców, warzyw, mięsa, nabiału, ryb i żywności przetworzonej. Z kolei kraje rozwinięte będą kłaść nacisk na problemy otyłości i zaburzeń żywieniowych, zwiększając zapotrzebowanie na indywidualnie dopasowane diety.

Wszystkie te cenne wnioski wraz z artykułami poruszającymi omawiane tematy opublikowano w witrynie projektu pod adresem http://foodconference2011.inhort.pl. Europejski sektor rolno-spożywczy będzie niewątpliwie odgrywać ważną rolę w biogospodarce europejskiej, a najnowsze wyniki i wnioski ważnych inicjatyw w rodzaju konferencji FOODCONFERENCE powinny wspierać jego rozwój. Dla sektora korzystne będą też nowe technologie, jak biotechnologia, nanotechnologia, genomika żywienia i genetyka żywienia, które pozwolą utrzymywać jego konkurencyjność i innowacyjność.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę