Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CREEA — Wynik w skrócie

Project ID: 265134
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Niderlandy

Doskonalenie zasad rachunkowości środowiskowej i gospodarczej

Europejscy naukowcy pracują nad uzupełnieniem pozostałych luk w normach międzynarodowych dotyczących rachunków ekonomicznych środowiska. Inicjatywa UE umożliwiła zharmonizowanie rachunków dla środowiska, aby usprawnić podejmowanie świadomych decyzji i kształtowanie polityki.
Doskonalenie zasad rachunkowości środowiskowej i gospodarczej
Pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), w ramach międzynarodowego porozumienia powołano zintegrowany system rachunków ekonomicznych środowiska (SEEA). System ten zapewnia wytyczne służące do tworzenia statystyk na temat środowiska i jego związku z gospodarką.

Jednak strona praktyczna sporządzania rejestrów ekonomicznych zasobów środowiskowych danego kraju oraz kosztów związanych z ich wyczerpaniem i degradacją wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Projekt CREEA (Compiling and refining environmental and economic accounts (CREEA)), finansowany ze środków UE, powstał w celu przezwyciężenia tych trudności. Ogólnie celem projektu CREEA było dalsze opracowanie zasad prowadzenia rachunków ekonomicznych środowiska.

Zespół projektu CREEA zdołał zdefiniować zakres swoich działań w odniesieniu do kompilacji rachunków ekonomicznych środowiska. Następnie ulepszył, przetestował i wdrożył podejście do rachunkowości zaproponowane do włączenia do SEEA 2012 w oparciu o cztery dziedziny środowiskowe wybrane przez zespół jako priorytetowe obszary: wodę, odpady, leśnictwo i zmianę klimatu. Prace obejmowały opracowanie, udoskonalenie i przetestowanie standardów rachunkowości dla wody, zgodnie z SEEA 2012, ujednolicenie terminologii i klasyfikacji odpadów i produktów odpadów, zmodyfikowanie zalecanej metodologii SEEA 2012 dla lasów oraz opracowanie rzetelnych rachunków dla energii i emisji zanieczyszczeń powietrza.

W oparciu o działania realizowane w ramach innych projektów w tej dziedzinie, zespół projektu CREEA opracował zharmonizowane zestawy danych na rzecz rachunków ekonomicznych środowiska. Wszystkie informacje zebrane na czterech obszarach środowiska wprowadzono do bazy danych. Te zintegrowane zestawy danych obejmują 43 kraje, 200 grup produktów i 160 sektorów gospodarki dla poszczególnych krajów.

Przeprowadzono trzy studia przypadków, aby wykazać znaczenie zintegrowanej rachunkowości środowiskowej i gospodarczej w kształtowaniu polityki w zakresie czterech obszarów priorytetowych.

Wydano również broszurę, która przedstawia informacje na temat 43 krajów dotyczące śladu gruntowego, wodnego, materiałowego i węglowego krajów objętych bazą danych.

Projekt CREEA zapewnił spójne ramy organizacji danych gospodarczych i środowiskowych. Te zestawy zharmonizowanych danych przyniosą korzyści w zakresie kształtowania polityki w sprawie środowiska zarówno na poziomie europejskim, jak i światowym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rachunki ekonomiczne środowiska, system rachunkowości środowiskowo-gospodarczej, dane dotyczące środowiska, kształtowanie polityki w zakresie ochrony środowiska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę