Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CargoMap — Wynik w skrócie

Project ID: 284551
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Węgry

Wprowadzanie nowej generacji samolotów transportowych

Samoloty transportowe jutra będą musiały lepiej spełniać wymagania użytkowników końcowych i środowiska. Naukowcy z UE opracowali technologiczny plan działań mający umożliwić stworzenie nowej generacji takich samolotów.
Wprowadzanie nowej generacji samolotów transportowych
Uczestnicy finansowanego przez UE projektu CARGOMAP ("Air cargo technology road map") zajęli się przyszłą rolą transportu powietrznego. Opracowali oni plan na rzecz uzupełniania braków w zakresie technologii, przepisów i procedur, aby spełnić przyszłe wymagania z uwzględnieniem aktualnym możliwości.

Rozpoczęto od analizy obecnej sytuacji i zidentyfikowano wąskie gardła i wyzwania dotyczące transportu powietrznego, jakie mogą zaistnieć w przyszłości.

W ramach projektu CARGOMAP przebadano operacje związane z transportem powietrznym oraz nową generację samolotu transportowego, którego Europa będzie potrzebowała, aby zachować konkurencyjność na rynkach światowych. Do 2020 r. nie przewiduje się dużych zmian w modelach biznesowych branży transportu lotniczego, działalności w tym sektorze oraz w zakresie samolotów.

Naukowcy zidentyfikowali kilka wyzwań, które wkrótce staną przed transportem lotniczym. Obejmują one przeciążone lotniska w zakresie ich przepustowości, nowe przepisy i ograniczenia środowiskowe, zarządzanie ruchem lotniczym oraz rosnące ceny ropy. Ponadto stwierdzili oni, że wpływ na transport powietrzny może mieć także aktualna sytuacja polityczna oraz takie kwestie, jak zmiana klimatu i zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu.

W oparciu o modele biznesowe uczestnicy projektu określili także technologie potrzebne do budowy samolotów nowej generacji w latach 2030–2050. Naukowcy skoncentrowali się na technologiach i zajęli się szczególnie transportową działalnością lotniczą oraz samolotami. Zaprezentowali 18 różnych rodzajów samolotów, które można by wprowadzić na rynek. Rozwiązania te różniły się między sobą pod względem szybkości, kosztów i częstotliwości.

Wyniki projektu stały się podstawą raportu zawierającego przegląd wszystkich wykonanych zadań oraz opracowany w trakcie realizacji projektu technologiczny plan działań.

W projekcie CARGOMAP przedstawiono wyzwania, jakie staną przed transportem powietrznym, możliwości, jakie się przed nim otworzą, oraz przyszłą rolę tego sektora logistyki. Proponując innowacyjne technologie samolotów dostosowane do potrzeb transportu towarowego, projekt ma zapewnić Europie pozycję lidera przyszłego rynku lotniczego transportu towarów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Samoloty transportowe, samoloty towarowe, lotniczy transport towarów, transport powietrzny, samoloty cargo, lotniczy przewóz towarów, technologie lotnicze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę