Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GRIP — Wynik w skrócie

Project ID: 261060
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Włochy

Skuteczna kontrola bezpieczeństwa i efektywności dziecięcych leków

Naukowcy pracują nad przyjęciem skoordynowanego międzynarodowego podejścia do opracowania bezpiecznych i skutecznych leków dziecięcych.
Skuteczna kontrola bezpieczeństwa i efektywności dziecięcych leków
Obecnie leki dziecięce nie są poddawane odpowiednim testom – przy większości leków brakuje odpowiednich informacji na temat dawek i częstotliwości przyjmowania. UE i Stany Zjednoczone wprowadziły przepisy, które mają przyczynić się do poprawy metod badań farmaceutycznych, a zwłaszcza do ułatwienia udziału dzieci w testach. Jednak podejścia są niekompletne a wiele działań daremnych.

Finansowany przez UE projekt GRIP ("Global research in paediatrics") zajmuje się tym problemem poprzez koordynację działań międzynarodowych na rzecz stymulacji i dalszego opracowania bezpiecznego stosowania leków u dzieci. Dzięki zaangażowaniu ze strony instytutów i organizacji badawczych z Azji, Europy i Stanów Zjednoczonych, jak i partnerstw z dużymi międzynarodowymi sieciami, projekt gromadzi dane od ponad 1000 badaczy.

Głównym założeniem jest edukacja i szkolenia pozwalające na szerzenie dobrych praktyk w zakresie klinicznej farmakologii dziecięcej. Wśród innych ważnych elementów znajduje się opracowanie nowych metod badań klinicznych i stworzenie zintegrowanych infrastruktur w zakresie testowania leków i szczepionek dziecięcych.

Projekt – który będzie realizowany do 2015 r. – udostępnia ekspertom platformę wymiany wiedzy i szkolenia w dziedzinie leków dziecięcych. Platforma przyczyni się do uzyskania międzynarodowego porozumienia w sprawie produkcji leków na wysokim poziomie klinicznym i przyspieszenia działań w tym obszarze.

Zespół GRIP pracuje nad zapewnieniem podstaw do produkcji bezpiecznych i skutecznych leków dziecięcych. Dzięki zgromadzeniu specjalistów z całego świata w tej dziedzinie można liczyć na szybkie postępy, które doprowadzą do znacznej poprawy zdrowia dzieci i do udostępnienia nowych form leczenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę