Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OPTICHINA — Wynik w skrócie

Project ID: 266045
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Hiszpania

Współpraca w dziedzinie rolnictwa między Chinami i UE

Najnowszy projekt pobudził współpracę i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie hodowli roślin uprawnych i nauki o rolnictwie pomiędzy chińskimi i europejskimi naukowcami zajmującymi się dziedziną upraw. W ramach projektu organizowano również wymianę i krótkie wizyty chińskich studentów w europejskich instytucjach badawczych biorących udział w projekcie.
Współpraca w dziedzinie rolnictwa między Chinami i UE
Zagrożeniem dla nowoczesnego rolnictwa jest ciągle rosnące zapotrzebowanie na świeże jedzenie, zmniejszenie dostępności gruntów i nadciągająca zmiana klimatu. Współpraca między krajowymi programami badawczymi i programami dotyczącymi hodowli jest konieczna, aby sprostać temu wyzwaniu.

Projekt OPTICHINA (Breeding to optimise Chinese agriculture) to finansowane ze środków UE działanie koordynacyjne, które opierało się na poprzednich i trwających działaniach w ramach współpracy badawczej między Chinami a UE.

Projekt OPTICHINA skupiał się zwłaszcza na badaniach nad hodowlą na rzecz zwiększenia odporności upraw na stres oraz na zrównoważoności najważniejszych upraw. Celem projektu było wspieranie sieci europejskich naukowców pracujących w Chinach, specjalizujących się w rolnictwie. Działania prowadzone w ramach projektu zapewnią także wykorzystanie istniejącej wiedzy i technologii.

Działania podzielono na osiem sekcji, które obejmują organizację warsztatów, stronę internetową, publikacje, stypendia na szkolenia i zaawansowane kursy.

Partnerzy z Chin prowadzili kursy na temat genetyki molekularnej, nowych strategii hodowlanych, zaawansowanej statystyki i bioinformatyki. Zespół projektu OPTICHINA zorganizował również szereg warsztatów i konferencji dla uczestników z Chin i Europy, głównie w Chinach, ale także w Europie.

W ramach projektu przyznano 24 stypendia na wymianę i wizyty badawcze. W niektórych przypadkach doprowadziło to do formalnej współpracy i opracowania protokołów ustaleń pomiędzy chińskimi i unijnymi instytucjami badawczymi. Zespół naukowców pracujących w ramach projektu OPTICHINA opublikował ponad 20 prac naukowych w trakcie trwania projektu: w czasopiśmie Journal of Integrative Plant Biology dwa specjalne wydania w 2012 r. i jedno specjalne wydanie w 2014 r., a także jedno specjalne wydanie w czasopiśmie The Journal Crop (2015 r.).

Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie projekt OPTICHINA usprawni nawiązanie partnerstwa w zakresie badań między Europą a Chinami. Dzięki temu możliwe będzie spojrzenie na bieżące wyzwania w nauce o uprawach z globalnej perspektywy uwzględniającej wymiar gospodarczy, polityczny i społeczny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rolnictwo, hodowla roślin, Chiny, odporność na obciążenia, tworzenie sieci, rozpowszechnianie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę