Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SENS-ERA — Wynik w skrócie

Project ID: 294299
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Gruzja

Pomoc w przystąpieniu Gruzji do ERA

Projekt UE wspierał przyjęcie Gruzji do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) poprzez programy szkoleniowe i wspólne badania budujące potencjał. Prace rozszerzyły zakres technologii czujników półprzewodnikowych i przyniosły nowe zastosowania w dziedzinie ochrony środowiska.
Pomoc w przystąpieniu Gruzji do ERA
Zarówno rząd Gruzji, jak i UE chcą zacieśnienia stosunków, w tym dotyczących współpracy badawczej. W związku z tym UE wspiera integrację Politechniki Gruzińskiej (GTU) z EPB.

Finansowany przez UE projekt SENS-ERA wspierał integrację poprzez dwuletnie, wspólne budowanie potencjału między GTU a czterema organizacjami partnerskimi z UE. Działania obejmowały szkolenia i wspólne badania. Tematy badań obejmowały technologie czujników półprzewodnikowych — w tym materiały do czujników optycznych i półprzewodnikowe elementy wykrywające promieniowanie — oraz zastosowania czujników w monitoringu środowiska. Konsorcjum zostało zawiązane pod koniec 2011 roku.

Wśród osiągnięć należy wymienić obiecujące wyniki z czujnikami domieszkowanymi izotopem B10, mającymi potencjał, by stać się czujnikami promieniowania o różnorakich zastosowaniach. Inne prace na temat reflektorów i siatek Bragga domieszkowanych erbem opublikowano w piśmie recenzowanym. Grupa odbyła kilka poświęconych projektowi warsztatów i sesji w ramach konferencji. Niektóre z referatów będą opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie.

Partner projektu, Uniwersytet Cranfield, przygotował wykłady o zaawansowanych materiałach i innych tematach projektu. Inny partner, TEIPIR, przygotował moduły szkoleniowe w formacie e-learningu na temat fizyki i technologii czujników promieniowania i sieci czujników. Zorganizowano kursy szkoleniowe na temat Siódmego Programu Ramowego (FP7), projektów Marie Curie i programów Horizon 2020, istotnych dla badań nad czujnikami.

Podczas konferencji w 2013 roku, przekazano gruzińskim posłom, nauczycielom akademickim i innym zainteresowanym stronom sprawozdanie z oceny projektu. Przygotowano też raport w sprawie strategii do zatwierdzenia przez Radę Uniwersytetu. Obie propozycje dla projektów FP7 dotyczących GTU (NANOMAT-EPC i SECURER2I) zostały przyjęte i pod koniec 2013 roku rozpoczęto realizację projektów. GTU i TEIPIR razem z powodzeniem ubiegały się o organizację konferencji sponsorowanej przez NATO, która miała miejsce w marcu 2014 roku.

Projekt SENS-ERA zacieśnił współpracę badawczą między GTU a ERA. Owocem tej współpracy są również produktywne prace badawcze w dziedzinie technologii czujników półprzewodnikowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Programy szkoleniowe, budowanie potencjału, wspólne badania, półprzewodnik, technologie czujników, czujniki optyczne, półprzewodnikowe elementy wykrywające promieniowanie, monitoring środowiska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę