Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca między UE a USA na rzecz bezpieczniejszych mostów

Specjaliści ds. trzęsień ziemi z UE i USA podjęli współpracę, aby stworzyć nowoczesną technologię testowania bezpieczeństwa złożonych konstrukcji w czasie zdarzeń sejsmicznych.
Współpraca między UE a USA na rzecz bezpieczniejszych mostów
Finansowana przez UE inicjatywa EXCHANGE-SSI (Experimental & computational hybrid assessment network for ground-motion excited soil-structure interaction systems) pomogła w transferze wiedzy między sejsmologami a inżynierami z Europy i Ameryki Północnej.

Projekt EXCHANGE-SSI zniwelował lukę technologiczną między UE a Stanami Zjednoczonymi poprzez skuteczne tworzenie współpracy sieciowej łączącej istniejące infrastruktury. W ten sposób powstał impet dla długofalowych, zintegrowanych badań na wysokim szczeblu dotyczących wspólnych wyzwań w zakresie wykorzystywania doświadczeń hybrydowych w badaniach interakcji między gruntem i mostem.

Partnerzy projektu przeanalizowali najbardziej zaawansowane metody promowania solidniejszych form budowy infrastruktury, zwiększające jej odporność na skutki trzęsień ziemi. Zespoły po obu stronach Oceanu Atlantyckiego wiele skorzystały na współpracy na rzecz ulepszenia budowy konstrukcji o kluczowym znaczeniu, takich jak mosty.

Konsorcjum nadzorowało wymianę badaczy między instytucjami z UE i USA zajmujących się badaniem oddziaływania interakcji sejsmicznych między gruntem a konstrukcją na mosty. Zespół wytypował scenariusze ruchów gruntu w wyniku trzęsienia ziemi dla pięcioprzęsłowego, odizolowanego sejsmicznie, wzmocnionego betonem mostu. Zbadano nieelastyczną reakcję konstrukcji i obliczono sztywność systemu przyczółek-nasyp.

Do innych osiągnięć należy opracowanie interaktywnego oprogramowania do wybierania ruchów gruntu do testowania reakcji badanego mostu. Oprogramowanie ISSARS, opracowane przez badaczy z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w Grecji, można pobrać z internetu. Zespół projektu opracował także rozmieszczoną geograficznie, wieloplatformową analizę symulacji dla badanego mostu. Działanie to przeprowadziły wspólnie dwa uniwersytety z Grecji, jeden z Włoch i jeden ze Stanów Zjednoczonych.

Badacze przeprowadzili także po raz pierwszy wyszukany hybrydowy eksperyment międzykontynentalny. Eksperyment ten wymagał przetestowania podziemnej części konstrukcji mostu, dwóch systemów przyczółek-nasyp, systemów fundamentów łączących środkowe filary z gruntem oraz nadbudowy. Był to pierwszy tego rodzaju eksperyment, w ramach którego z powodzeniem połączono sprzęt komputerowy i laboratoryjny po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mosty, trzęsienie ziemi, sejsmiczny, ruchy gruntu, interakcje gleba-konstrukcja, przyczółek-nasyp
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę