Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ serotoniny na zachowanie

Mózg przesyła informacje do ciała za pośrednictwem sygnałów elektrochemicznych, które są wysyłane w następstwie wiązania pewnych cząsteczek do synaps neuronów. Naukowcy pracujący przy projekcie RAPHE opracowali model myszy transgenicznych, który umożliwił rozpoznanie i monitorowanie neuronów serotoninergicznych w mózgu.
Wpływ serotoniny na zachowanie
Serotonina, inaczej 5-hydroksytryptamina (5-HT), jest neuroprzekaźnikiem biorącym udział w wielu procesach zachowawczych, kognitywnych i emocjonalnych. Celowanie w 5-HT lekami jest podstawowym postępowaniem w leczeniu niektórych poważnych chorób psychicznych i neurologicznych.

Większość neuronów serotoninergicznych unerwiających mózg jest rozmieszczonych w specyficznej sieci neuronów zwanej jądrami szwu w pniu mózgu. Pogłębienie wiedzy na temat funkcji 5-HT jest utrudnione ze względu na problemy natury technicznej, takie jak tożsamość neurochemiczna zarejestrowanych komórek.

Aby móc zbadać cechy komórkowe neuronów serotoninergicznych, naukowcy z projektu RAPHE, finansowanego ze środków UE, wykorzystali manipulacje genetyczne w celu zlokalizowania anatomicznego tych neuronów. Użyto wektora towarzyszącego adenowirusom zależnego od rekombinazy Cre do modyfikacji genetycznej myszy, selektywnie kodującego Cre w neuronach kodujących transportery serotoniny (SERT). Kanał jonowy, czyli rodopsyna kanałowa (ChR2) neuronów 5-HT w jądrze szwu u tych myszy był fotostymulowany w celu wygenerowania potencjałów aktywności i ich rejestracji. W efekcie ekspresja ChR2 stała się widoczna we wszystkich neuronach, w których serotonina wiązała się z SERT.

Aby móc zbadać wpływ na zachowanie u tych zwierząt, do neuronów 5-HT wszczepiono kaniulę prowadzącą włókno światłowodowe do fotostymulacji oraz elektrody EEG do monitorowania. Naukowcy zauważyli, że w trakcie, gdy zwierzęta znajdowały się w fazie snu wolnofalowego, krótka fala fotostymulacji wystarczała, aby obudzić zwierzęta, co potwierdziło funkcjonalność modelu myszy transgenicznych.

Model zwierzęcy lokalizacji 5-HT, opracowany w projekcie RAPHE stanowi ważne narzędzie do badania tożsamości neurochemicznej i anatomicznej neuronów 5-HT. Uzyskanie informacji na temat wpływu serotoniny na zachowanie stanie się dzięki temu możliwe.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę