Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Renesansowe spojrzenie na wszechświat

W ramach projektu realizowanego przez program Marie Curie zbadano wpływ humanizmu renesansowego na rozwój filozofii naturalnej. Naukowcy obrali kierunek interdyscyplinarny, ponieważ na ten obszar zainteresowania składają się takie dziedziny jak historia filozofii, nauka, teologia i medycyna.
Renesansowe spojrzenie na wszechświat
Cele projektu THE COSMIC SOUL ("Renaissance humanism and natural philosophy") były dwojakie. Po pierwsze, zbadać renesansową i wczesno nowożytną koncepcję duszy i istoty życia w wymiarze kosmicznym. Po drugie, dokonać oceny wpływu debat filozoficznych humanistów renesansowych na ewolucję filozofii naturalnej na przełomie wieku XVI i XVII.

W ramach projektu naukowcy zbadali wiele materiałów źródłowych i odkryli szereg dotąd niezbadanych źródeł łacińskich, wywodzących się z różnych ośrodków akademickich Europy. Źródła te prawdopodobnie wniosły duży wkład intelektualny w rozwój myśli naukowej.

Jeden z obszarów badania skoncentrował się w szczególności na odtworzeniu i przetłumaczeniu starożytnych źródeł greckich i łacińskich oraz tekstów medycznych przez humanistów medycyny, lekarzy z dziedziny medycyny i filologów humanistów. Głównym zamiarem było zbadanie ówczesnych koncepcji na temat wpływu ciał niebieskich na poczęcie, rozrodczość i reprodukcję.

Pozostałe obszary zainteresowania projektu THE COSMIC SOUL obejmowały ewolucję tradycyjnego ujęcia wpływu ciał niebieskich oraz pojawienie się alternatywnych wyjaśnień naukowych. Wyniki prac opublikowano w formie książek, artykułów, prac i wykładów seminaryjnych, opublikowanych i prezentowanych w Europie i poza jej granicami. Istnieją plany dotyczące zebrania wykładów i prac i ich opublikowania w postaci książki popularno-naukowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę