Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Problem wyszukiwania wśród multimediów

Nastąpiła eksplozja ilości treści multimedialnych, ale przeglądanie tej galaktyki ujęć w poszukiwaniu odpowiednich informacji stanowi trudne zadanie, ponieważ wyszukiwanie oparte jest raczej na tekście, niż na obrazach lub dźwiękach. Finansowany ze środków UE projekt zaproponował nową metodologię wyszukiwania, aby pomóc z zmierzeniu się z tym wyzwaniem.
Problem wyszukiwania wśród multimediów
Codziennie powstają zadziwiające ilości treści multimedialnych. Na przykład tylko użytkownicy serwisu YouTube udostępniają każdej minuty około 60 godzin nagrań wideo.

Jednak współczesny paradygmat przepływu informacji " od wielu do wielu" stawia wiele znaczących wyzwań, szczególnie w odniesieniu do poszukiwania i odnajdywania istotnych informacji. Jest to szczególnie skomplikowane w przypadku treści multimedialnych, ponieważ w większości wyszukiwania są realizowane w oparciu o tekst, nie zaś o obrazy lub dźwięki.

Dzięki wsparciu ze strony UE zespół projektu MIESON ("Multimedia information extraction from social networks") stawia sobie za cel zwiększenie skuteczności narzędzi zaprojektowanych w celu zapewniania dostępu do treści multimedialnych, ich odkrywania i tworzenia dla potrzeb rzeczywistych zastosowań. Wszystkie działania w ramach tego projektu zostały skoncentrowane na wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii do utworzenia nowego podejścia zorientowanego na użytkownika i służącego do wyszukiwania informacji.

Uczestnicy projektu opracowali metody służące do uczenia się sposobów opracowywania modeli statystycznych w oparciu o połączenie treści z informacjami kontekstowymi. Takie podejście zaowocowało trzema nowymi metodami, włącznie z podejściem wykorzystującym nieuporządkowane informacje kontekstowe pochodzące z treści wygenerowanych przez użytkowników.

Do dnia dzisiejszego opublikowano dwa artykuły naukowe oraz publikację konferencyjną związaną z projektem, a uczestnicy projektu MIESON uczestniczyli w szeregu rozmów i rozmaitych wydarzeniach naukowych i badawczych.

Po włączeniu do zastosowań praktycznych wyniki projektu powinny pomóc w nadaniu procedurze przeszukiwania treści multimedialnych nieco bardziej intuicyjnego charakteru.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę