Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Świetlana kariera w dziedzinie fotoniki

Fotonika ma przed sobą świetlaną przyszłość i oferuje europejskim naukowcom perspektywę błyskotliwej kariery. Europejska sieć szkoleń została utworzona, aby zapewnić wsparcie w wyposażeniu nowego pokolenia naukowców w umiejętności wymagane w tej dziedzinie.
Świetlana kariera w dziedzinie fotoniki
Zważywszy na fakt, że fotonika zajmuje się powstawaniem światła i manipulowaniem nim jest zrozumiałe, że ta nowoczesna dziedzina stała się światłem przewodnim europejskiego sukcesu z jeszcze jaśniejszą perspektywą przyszłości. Już w 2006 roku sektor ten był wart 49 bilionów euro w zakresie dochodów, z potencjałem predysponującym go do prześcignięcia mikroelektroniki w nadchodzących latach.

W świetle takiego potencjału fotonika uznawana jest przez UE za kluczową technologię wspomagającą napędzającą innowacje. Jednak jednym z kluczowych wyzwań stojących przed tym sektorem jest brak wykwalifikowanego personelu, na co wskazują ustalenia europejskiej platformy technologicznej Photonics21.

Projekt PROPHET ("Postgraduate research on photonics as an enabling technology") to finansowana ze środków UE inicjatywa Sieci Szkoleń Wstępnych (ITN) pomagająca w uzupełnieniu tego braku w zakresie umiejętności. W ramach projektu szkolenie odbywa 14 początkujących (ESR) oraz 5 młodych, ale doświadczonych naukowców.

Dzięki wsparciu ze strony podprogramu Ludzie realizowanego w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR), konsorcjum PROPHET obejmuje dziewięciu partnerów ze środowisk akademickich, czterech przedstawicieli przemysłu oraz dwóch partnerów stowarzyszonych. Wyposaża on stypendystów uczestniczących w projekcie w całe spektrum odpowiedniej fachowej wiedzy w następujących obszarach: rozwój I wytwarzanie, charakterystyka strukturalna I charakterystyka urządzeń oraz teoria, montaż przyrządów, jak również zastosowania przemysłowe.

Dzięki wsparciu zarówno ze strony środowisk akademickich, jak I przemysłu, stypendyści zyskują również doświadczenie w zakresie wykorzystywania I stosowania podstawowej wiedzy, szczególnie w zakresie komunikacji, energii, środowiska I nauk przyrodniczych.

Projekt poczynił znaczące postępy w zakresie realizacji swoich celów we wszystkich zidentyfikowanych obszarach. Po zakończeniu prac projektu PROPHET z końcem 2014 roku jego stypendyści będą mogli ruszyć w świat I pełnić rolę apostołów tej nowej dziedziny nauki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę