Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TRUST — Wynik w skrócie

Project ID: 265122
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Niemcy

Nowatorski zestaw narzędzi do rozwoju przyszłościowych usług wodno-kanalizacyjnych

Bezpieczeństwu systemów kanalizacyjnych i systemów zaopatrzenia w czystą wodę pitną zagraża wiele różnych czynników. Inicjatywa UE zmieniła sposób świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych oraz zarządzania nimi poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym projektowania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań.
Nowatorski zestaw narzędzi do rozwoju przyszłościowych usług wodno-kanalizacyjnych
Zrównoważone rozwiązania tych problemów muszą uwzględniać rosnące ceny energii oraz potrzebę ograniczenia emisji, jak również długoterminowe scenariusze inwestycyjne. Opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań wymaga dokładnego zrozumienia sposobu funkcjonowania współczesnych systemów wodociągowych oraz możliwości oceny ich zrównoważonego rozwoju.

Z takim założeniem zespół finansowanego ze środków UE projektu TRUST (Transitions to the urban water services of tomorrow) badał funkcjonowanie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Europie.

Partnerzy projektu opracowali narzędzie umożliwiające przeprowadzenie przeglądu i bardziej szczegółowej analizy obecnej sytuacji i przyszłego statusu zrównoważonego rozwoju usług wodno-kanalizacyjnych. Opracowano metodologię opartą na planach działania oraz wytyczne dotyczące wykorzystania bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie planowania strategicznego, a także przeanalizowano świadomość społeczną i rodzaje zarządzania.

Aby ocenić wpływ interwencji na ogólną wydajność i trwałość oraz poprawę systemów wodno-kanalizacyjnych, zespół projektu TRUST opracował innowacyjne narzędzia do modelowania. Zespół ocenił również możliwości nowych technologii w zakresie wspierania zrównoważonych usług wodno-kanalizacyjnych, a następnie przetestował te najbardziej obiecujące.

Powstały udoskonalone narzędzia i wskazówki dotyczące zarządzania składnikami infrastruktury. Ponadto opracowano zintegrowane narzędzia i wytyczne, które zapewniają pomoc decydentom, członkom kadry kierowniczej oraz personelowi technicznemu w sektorze wodnym w planowaniu i uruchamianiu procesu transformacji.

Zaprojektowano darmowy kurs e-learningowy z zakresu zarządzania składnikami infrastruktury, a także przygotowano program nauczania jednorocznych studiów podyplomowych w zakresie zrównoważonego zarządzania usługami wodno-kanalizacyjnymi.

Najważniejsze wyniki projektu przedstawiono w serii podręczników dotyczących najlepszych praktyk w celu ułatwienia planowania miejskich usług wodno-kanalizacyjnych.

Projekt TRUST zapewnił uczestniczącym miastom jasny plan działania pozwalający na stworzenie zrównoważonych i wydajnych systemów wodno-kanalizacyjnych. Ponadto będą one mogły skorzystać z różnych nowych interwencji i narzędzi z zakresu technologii i zarządzania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Usługi wodno-kanalizacyjne, TRUST, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, systemy wodno-kanalizacyjne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę