Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zależność między pracą mózgu a zachowaniem kluczem do leczenia chorób

Interdyscyplinarne badania nad działaniem mózgu oraz innowacje w neuroobrazowaniu przyczyniły się do przeprowadzenia wartościowych badań nad zaburzeniami neuropsychiatrycznymi.
Zależność między pracą mózgu a zachowaniem kluczem do leczenia chorób
Wyjaśnienie, jak pracuje mózg, umożliwi naukom medycznym diagnozowanie i leczenie różnych chorób i zaburzeń, od skutków starzenia po depresję. Neuroobrazowanie jest więc niezwykle wartościowym badaniem, szczególnie że zaburzenia neuropsychiatryczne dotykają ponad jedną trzecią populacji i kosztują Europę ponad 800 miliardów euro każdego roku. W tym kontekście uczestnicy pięcioletniego, finansowanego przez UE projektu BRIDGE (Brain & behaviour interdisciplinary research) działali na rzecz rozwoju badań i szkoleń dotyczących nauk o mózgu i behawiorystki, skupiając się na metodach neuroobrazowania procesów kognitywnych i afektywnych w mózgu.

Laboratorium Mózgu i Badań Behawioralnych (BBL) Uniwersytetu w Genewie (UNIGE) przeprowadziło konkurs na stypendia dla młodych naukowców po doktoracie w celu zbadania unikalnych zagadnień poprzez łączenie różnych dyscyplin. W ramach UNIGE połączono w BBL wiedzę ekspercką z neuronauki i nauk afektywnych z dwóch innych instytucji. W rezultacie projekt BRIDGE mógł zapewniać interdyscyplinarne szkolenia z najnowocześniejszych technik neuroobrazowania, testów behawioralnych, psychofizyki, fizjologii, rzeczywistości wirtualnej i wielu innych.

Uczestnicy projektu BRIDGE ogłosili trzy zaproszenia do składania wniosków na projekty badawcze. Stypendia otrzymało 31 badaczy z 12 krajów. Kilku z nich pracowało nad różnymi zagadnieniami związanymi z ludzkim mózgiem i umysłem, takimi jak komunikacja społeczna, ekspresja motoryczna, złość, nastrój, regulacja emocji i neurofeedback.

Wyniki projektu pozwoliły wprowadzić nowe metody diagnozy i leczenia, dostarczając nowego spojrzenia na ludzką naturę i społeczeństwa oraz wartościowej wiedzy o umyśle. Wyniki projektu zostały rozpowszechnione wśród odpowiednich grup interesariuszy poprzez czasopisma naukowe i międzynarodowe konferencje.

Projekt BRIDGE stanowił wsparcie dla badań i innowacji w Europie na poziomie podstawowym, klinicznym i społecznym, przynosząc korzyści przemysłowi, zatrudnieniu i szkolnictwu. Obecnie niektórzy uczestnicy projektu BRIDGE pracują w ramach projektów prowadzonych przez instytucje promujące prawa człowieka i rozwiązywanie konfliktów, jak również organy rządowe zajmujące się sprawami publicznymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mózg, zachowanie, neuropsychiatria, neuroobrazowanie, BRIDGE, kognitywny, afektywny, regulacja emocji, rozwiązywanie konfliktów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę