Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Interakcje pomiędzy wirusem zapalenia wątroby typu C a nosicielem promują replikację

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) może wywołać ciężką chorobę wątroby. Choć opcje leczenia wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) są udoskonalane, nadal podlegają one ograniczeniom i nie są dostępne w skali globalnej. Dzięki finansowanej ze środków UE inicjatywie zwiększyło się zrozumienie mechanizmu odpowiedzialnego za replikację HCV u ludzi.
Interakcje pomiędzy wirusem zapalenia wątroby typu C a nosicielem promują replikację
HCV to wirus z pojedynczą nicią o dodatniej polaryzacji RNA, który replikuje swoje RNA w kontakcie z ludzkimi błonami wewnątrzkomórkowymi. Naukowcy uczestniczący w projekcie HCV HOST TRAFFICKING ("Subversion of host trafficking machinery by hepatitis C virus to promote viral replication") scharakteryzowali dokładniej zachodzącą między wirusem i komórką nosiciela interakcję niezbędną do replikacji wirusa.

Już wcześniej wykazano, że w celu skutecznej replikacji w hepatocytach niestrukturalne białko 5A (NS5A) wirusa HCV musi wchodzić w interakcję z białkiem TBC1D20 nosiciela. TBC1D20 to białko aktywujące GTPazę odpowiedzialne za regulację białka Rab1. Białko Rab1 odgrywa ważną rolę w wymianie ładunku wewnątrz komórki.

W oparciu o uzyskane informacje partnerzy projektu HCV HOST TRAFFICKING zbadali dogłębniej wiązanie białka NS5A z błonami nosiciela i odkryli, że oprócz znanego już powiązania z retikulum endoplazmatycznym (ER), białko NS5A może również wiązać ciała tłuszczowe (LD). LD to organelle kluczowe dla produkcji HCV. Ustalono, że białko NS5A rekrutuje białka TBC1D20 i Rab1 w pobliżu ciał tłuszczowych.

Członkowie projektu HCV HOST TRAFFICKING ustalili ponadto, że funkcjonalne białko Rab1 jest niezbędne dla biogenezy LD i replikacji wirusa.

Wykazano tym samym istotną rolę lokalizacji białka NS5A w ciałach tłuszczowych oraz jego interakcji z białkami TBC1D20 i Rab1 w pobudzaniu cyklu życia wirusa.

Naukowcy uczestniczący w projekcie HCV HOST TRAFFICKING byli również zaangażowani w badanie analizujące rolę czynnika 1 ADP-rybozylacji (ARF1), dodatkowego białka nosiciela uczestniczącego w wymianie wewnątrzkomórkowej, w replikacji HCV.

Wystawienie komórek zainfekowanych wirusem HCV na działanie farmakologicznych inhibitorów ARF1 ograniczyło produkcję wirusa, podobnie jak regulacja ograniczająca ekspresję genu ARF1 za pomocą małego interferującego RNA (siRNA). Taki wynik wskazuje na ważną rolę ARF1 w regulacji produkcji HCV.

Inicjatywy badawcze partnerów projektu HCV HOST TRAFFICKING doprowadziły do uzyskania lepszego wglądu w molekularne mechanizmy stojące za przechwytywaniem przez HCV systemów wymiany nosiciela w celu zwiększenia replikacji wirusa. Wyniki te mogą doprowadzić do identyfikacji nowych celów terapeutycznych. Wyniki projektu opublikowano w kilku międzynarodowych czasopismach naukowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę