Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inicjatywa stypendialna zwiększa potencjał badawczo-rozwojowy Estonii

Estońska Fundacja Naukowa nie ustaje w wysiłkach, by zachęcić jak najwięcej kandydatów do udziału w jej programie Postdoctoral Research Grants poprzez zróżnicowaną ofertę stypendialną. Inicjatywa unijna pozwoliła jej na zwiększenie wspomnianej mobilności i stopnia integracji.
Inicjatywa stypendialna zwiększa potencjał badawczo-rozwojowy Estonii
Dzięki finansowaniu unijnemu, projekt ERMOS (Estonian research mobility scheme) wzbogacił środowisko naukowe instytucji badawczo-rozwojowych w Estonii.

Trzy wezwania do składania propozycji przyciągnęły 45 naukowców u progu swej kariery aby zdecydowali się kontynuować badania w badawczo-rozwojowych instytucjach estońskich w ramach dwu-lub trzyletnich grantów. Program był skierowany do naukowców spoza Estonii, którzy na co dzień pracowali i mieszkali poza jej granicami.

Projekt ERMOS otwarto dla wnioskodawców międzynarodowych, aby zachęcić ich do rozpoczęcia lub wznowienia kariery w państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych dzięki programowi mobilności. Stypendyści reprezentowali 20 narodowości, z czego 9 było Estończykami, poszukującymi szans na powrót do kraju. Projekt zwiększył liczbę stypendystów o połowę i znacznie ożywił badania, w których uczestniczyli również naukowcy z międzynarodowym doświadczeniem.

Stypendystów zachęcano do udzielania się na rzecz estońskiej wspólnoty badawczej poprzez przystąpienie do innych grup i programów kooperacyjnych. Wielu badaczy zdobyło krajowe granty estońskie (indywidualne finansowanie badań), opracowało program krajowy w wielu dziedzinach, objęło posady profesorskie lub kontynuowało karierę w innych krajach w charakterze naukowców, wykładowców, profesorów, doktorów lub badaczy pracujących w sektorze prywatnym.

Poprzez zwiększenie i zróżnicowanie estońskiego potencjału badawczo-rozwojowego za pośrednictwem mobilności i wymiany doświadczenia, projekt ERMOS poszerzył i pogłębił kompetencje indywidualne młodych naukowców i wspomógł w rozwoju ich kariery. Przyczynił się również do przezwyciężenia fragmentacji krajowych inicjatyw stypendialnych, zbliżając je do programów europejskich. Prace i wyniki projektowe wzmocniły również związek Estonii z państwami członkowskimi, krajami stowarzyszonymi i państwami trzecimi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Estonia, Estońska Fundacja Naukowa, projekt ERMOS, mobilność środowiska naukowego, badania i rozwój
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę