Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wietrzenie wulkaniczne i jego wpływ na globalny klimat

Zespół badawczy zbadał zjawisko wietrzenia chemicznego osadów wulkanicznych oraz jego wpływ na skład chemiczny wody morskiej i dwutlenek węgla (CO2) w atmosferze.
Wietrzenie wulkaniczne i jego wpływ na globalny klimat
Pył wulkaniczny i lawa podlegają wietrzeniu chemicznemu znacznie szybciej, gdy pochodzą ze świeżego wybuchu. To skutkuje zmianą w ich składzie chemicznym i często prowadzi do ostatecznego uwolnienia rozpuszczonych pierwiastków do oceanu. Naukowcy są zdania, że w procesie tym następuje pobór atmosferycznego CO2 przez ocean, czego następstwem jest chłodzenie planety.

W ramach finansowanego przez UE projektu VOLCANIC WEATHERING podjęto się ilościowego określenia szybszego wietrzenia dwóch typów skały wulkanicznej ze świeżej erupcji wulkanicznej. Połączenie danych uzyskanych w wyniku doświadczeń laboratoryjnych i obserwacji terenowych powinno umożliwić modelowanie wpływu wietrzenia wulkanicznego na globalny klimat.

Początkowo badanie ograniczało się do lokalizacji terenowych na Islandii i próbek pobranych do eksperymentów laboratoryjnych. Później zostało rozszerzone o osady rzeczne pochodzące z całego świata. Naukowcy zbadali zachowanie pierwiastków chemicznych z osadów wulkanicznych po ich dotarciu do wód przybrzeżnych i ujść rzecznych. Rozpad materiału pyłowego z chwilą dotarcia do wód morskich okazał się głównym czynnikiem globalnych cykli pierwiastków, takich jak węgiel i tlen.

Działalność człowieka, taka jak budowanie tam, wylesianie i praktyki wywołujące erozję, zmniejsza wpływ wietrzenia wulkanicznego na skład chemiczny wody morskiej. Skutkuje to niewłaściwym oznaczeniem ilościowym usunięcia CO2 z atmosfery w wyniku działań biologicznych i wietrzenia. Błędy te mogą przynieść niekorzystne skutki w takich obszarach, jak monitorowanie klimatu, zarządzanie ekosystemem, rezerwy ryb, gospodarka gruntami, gospodarka rzeczna i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę