Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ERA-LEARN 2 — Wynik w skrócie

Project ID: 266545
Źródło dofinansowania: FP7-GA
Kraj: Austria

Połączenie zasobów w celu umocnienia międzynarodowej współpracy i badań

W ramach unijnej inicjatywy powstała centralna platforma informacyjna, której zadaniem jest umacnianie międzynarodowej współpracy badawczej między państwami członkowskimi UE oraz krajami stowarzyszonymi. Pomaga ona w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Europie oraz w podnoszeniu konkurencyjności.
Połączenie zasobów w celu umocnienia międzynarodowej współpracy i badań
Program ERA-NET wspiera współpracę badawczą między państwami członkowskimi poprzez networking i wspólne inicjatywy badawcze. W tym samym duchu, finansowany ze środków projekt ERA-LEARN 2 (Supporting the ERA-NET learning platform: Expanding application of the ERA-NET toolbox to a broader trans-national coordination community) promował współpracę przy pomocy centralnej platformy informacyjnej poświęconej wspieraniu międzynarodowych prac badawczo-rozwojowych.

Uczestnicy projektu kontynuowali prace nad zestawem narzędzi internetowych, opracowanym w ramach wcześniejszej unijnej inicjatywy, aby wesprzeć sieć ERA-NET w zakresie mapowania projektów i potencjału naukowego oraz w organizacji zaproszeń do składania wniosków. Zestaw rozbudowano, aby poprawić harmonizację struktur i procedur potrzebnych do efektywnego i prostego rozpatrywania wniosków. Poprawiono także jego funkcjonalność, wprowadzając narzędzia do oceny wdrażania ERA-NET.

Zespół przygotował wytyczne dotyczące samodzielnej oceny wyników ERA-NET oraz ustanowienia trwałych struktur na rzecz realizacji wniosków. Analizowano możliwości łączenia oraz tworzenia większych struktur zarządzania w celu obniżenia kosztów i usprawnienia działania administracji pomagającej organizacjom w wypełnianiu zobowiązań wynikających z członkostwa w sieci ERA-NET.

Partnerzy projektu badali sposoby identyfikacji zagadnień i konkretnych tematów dla ERA-NET, a także wspierali dyskusję na temat oczekiwań użytkowników w zakresie rozwoju i przyszłej realizacji programu ERA-NET oraz współpracy międzynarodowej. Przygotowano także grunt pod przyszłą platformę, która będzie rozwijana od 2015 r., poprzez ocenę potrzeb i oczekiwań użytkowników. Stworzono ramy do monitorowania i oceny wpływ sieci partnerstwa publiczno-publicznego.

Dzięki projektowi ERA-LEARN 2 państwa członkowskie mają do dyspozycji rozwiązanie umożliwiające im dalsze pomyśle rozwijanie programu ERA-NET. Uproszczono procedury współpracy międzynarodowej, zwiększono koordynację programów krajowych i regionalnych oraz zminimalizowano fragmentaryzację systemów finansowania w UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Międzynarodowe sieci współpracy, badania międzynarodowe, gospodarka oparta na wiedzy, ERA-NET, wspólne badania, platforma edukacyjna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę