Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP7-ICT

Prezentacje projektów - Kierunek północ: prezentacje najnowszych technologii na Litwie (część II)

Ponad 4 000 naukowców, wynalazców i przedsiębiorców związanych z dziedziną "Technologii informacyjno-komunikacyjnych" (TIK) uda się na Litwę, by uczestniczyć w kongresie ICT 2013 , który odbędzie się w Wilnie w dniach 6-8 listopada. W poprzedniej części niniejszego artykułu przedstawiliśmy niektóre z finansowanych przez UE projektów badawczych z dziedziny TIK, które zostaną zaprezentowane podczas kongresu ICT 2013 w Wilnie, w ramach tematyk "decyzyjność obywateli dzięki technologiom cyfrowym" oraz "inteligentne, zrównoważone miasta po roku 2020".
Prezentacje projektów - Kierunek północ: prezentacje najnowszych technologii na Litwie (część II)
Obok Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes oraz Prezydent Rebubliki Litewskiej Dalii Grybauskaitė, w kongresie uczestniczyć będą także najważniejsi przedstawiciele społeczności TIK pracujący w przemyśle, na uczelniach oraz w laboratoriach badawczych. Prelegenci będą omawiać swe prace w ramach trzech domen tematycznych oraz trzech odbywających się równolegle sesji, dotyczących różnych aspektów badań z dziedziny TIK: "technologie TIK na rzecz doskonałości naukowej", "technologie TIK na rzecz przywództwa przemysłowego" oraz "technologie TIK w kontekście wyzwań społecznych". Szczególna uwaga zostanie przywiązana do "Przyszłości cyfrowej" , będącej inicjatywą na rzecz przewidywania przyszłych zmian oraz wyzwań w latach 2050-tych.

Wystawcy zaprezentują powiązania pomiędzy prowadzonymi obecnie badaniami i współczesnymi innowacjami, a wizjami przyszłości. Ponad 180 prezentacji dotyczyć będzie różnorakich wyników badań naukowych oraz szerokiej gamy produktów, począwszy od samochodów i zaawansowanych robotów, aż po bardzo małe komponenty, oprogramowanie oraz nowe przedsięwzięcia i usługi. Oprócz powyższych prezentacji oraz wystawy sztuki, podczas kongresu powstaną dwie wioski tematyczne: pierwsza z nich, prowadzona przez Komisję Europejską, będzie dostarczać informacji na temat Agendy Cyfrowej, inicjatywy Horyzont 2020 oraz innych zagadnień związanych z dziedziną TIK, natomiast druga, którą będzie Wioska Litewska, pozwoli zapoznać się z sukcesami lokalnych badaczy.

W ramach każdego z pięciu motywów przewodnich ("decyzyjność obywateli dzięki technologiom cyfrowym", "inteligentne, zrównoważone miasta po roku 2020", "przemysł i biznes jutra", "inteligentne łączenie inteligencji" oraz "kultura, nauka i kreatywność") gościom kongresu zostaną zaprezentowane poszczególne etapy oraz rodzaje innowacyjnych prac w dziedzinie TIK, począwszy od zaawansowanych badań naukowych (przyszłe i wyłaniające się technologie) i tworzenia oprogramowania, aż po innowacyjne produkty, wchodzące właśnie na rynek. Podczas kongresu odbędą się także prezentacje na żywo wyników prac badawczych, a goście będą mieli możliwość zapoznania się z atrakcyjnymi wizualnie, interaktywnymi aplikacjami.

Przemysł i biznes przyszłości

Nie ulega wątpliwości, że technologie TIK powinny wnieść znaczący wkład na rzecz konkurencyjności europejskiej gospodarki, dlatego powyższa tematyka obejmie takie zagadnienia, jak "technologie TIK w przemyśle" oraz "przemysł TIK". Prezentacje dotyczyć będą przemysłu produkcyjnego, nowych metod pracy, nowych zastosowań biznesowych, a także sektora finansowego, kapitału inwestycyjnego, aniołów biznesu oraz inicjatyw z zakresu finansowania społecznościowego.

Jednym z najważniejszych czynników, który wpłynie na przyszłą konkurencyjność Europy oraz wzrost gospodarczy na jej obszarze, będzie pojawienie się nowych gałęzi przemysłu, bazujących na nowoczesnych technologiach oraz na najnowszych odkryciach naukowych. Dlatego uczestnicy projektu ISENSE (1) pracowali nad przemienieniem najnowszych odkryć z dziedziny ultra-zimnej atomistyki w praktyczne zastosowania technologii kwantowej, z myślą o bardzo czułych urządzeniach sensorycznych, bazujących na modyfikowaniu i monitorowaniu zaledwie kilku atomów.

W bardzo niskich temperaturach mechanika kwantowa tłumaczy większość zjawisk fizycznych, a same atomy należy postrzegać jako fale, a nie jako cząstki. Ponieważ każdy atom jest identyczny, a zmiany charakterystyki fal można wykrywać dzięki zjawisku interferencji, z powyższym zjawiskiem wiązany jest duży potencjał w zakresie zastosowań w ultra-precyzyjnych czujnikach. W przyszłości czujniki takie znajdą zastosowanie np. w kontekście pomiaru grubości arktycznej pokrywy lodowej oraz podczas badania prądów oceanicznych i erupcji wulkanicznych.

Projekt ISENSE, któremu przewodzi brytyjski Uniwersytet w Birmingham, został sfinansowany w ramach inicjatywy na rzecz "Przyszłych i wyłaniających się technologii" ('Future and emerging technologies' - FETs), będącej częścią Siódmego Programu Ramowego UE (7PR). Celem tej inicjatywy jest finansowanie projektów wysokiego ryzyka o potencjalnie dużym znaczeniu praktycznym, bazujących na przełomowych odkryciach w nauce i technologii.

W latach 1997 oraz 2001 przyznano nagrody Nobla za prace, które doprowadziły do powstania nowej, ekscytującej dziedziny naukowej - badania tzw. zimnych atomów. Nie oznacza to jednak, że cele lub wyniki powyższych prac projektowych są abstrakcyjne. Podczas kongresu ICT 2013 naukowcy zaangażowani w inicjatywę ISENSE zaprezentują opracowany przez siebie, przenośny czujnik grawitacji, bazujący na atomach. Czujnik ten posiada liczne zalety w porównaniu ze swym nieporęcznym odpowiednikiem laboratoryjnym. Naukowcy omówią także potencjalne zastosowania opracowanego przez siebie czujnika w badaniach klimatycznych, w kontekście zrównoważonych miast oraz w kontekście wydobycia paliw i minerałów.

Z kolei uczestnicy projektu LABONFOIL (2), pracujący nad bardzo czułymi i przenośnymi urządzeniami, stanowiącymi kluczowy element wielu gałęzi europejskiego przemysłu, takich jak rozwiązania medyczne, farmaceutyczne i środowiskowe, pragnęli stworzyć niedrogie "laboratoria na mikroukładach" ('laboratories on chips'), które będą wydajne, czułe i proste w użyciu. Prace projektowe ukończono w lutym 2013 roku, natomiast podczas kongresu ICT 2013 naukowcy zaangażowani w inicjatywę LABONFOIL zaprezentują cztery prototypy ilustrujące opracowane przez nich technologie.

Powyższe urządzenia bazują na "laboratoriach na mikroukładach" (lab-on-a-chip - LOC), instalowanych w kartach czipowych lub przyklejanych na skórze i są bardzo skutecznym rozwiązaniem diagnostycznym, które pozwala wyświetlać zarejestrowane dane na ekranach smartfonów. Powyższe urządzenia mogą wykrywać bardzo niewielkie ilości lub stężenia różnorakich markerów biocząsteczkowych, takich jak DNA czy RNA. Co więcej, urządzenia te dostosowano do trzech różnych zastosowań: wykrywania alg w celu dokonywania pomiaru poziomu wchłaniania CO2 przez oceany (a tym samym przewidywania przyszłych zmian klimatycznych), wykrywania salmonelli na farmach i w rzeźniach, a także monitorowania pacjentów cierpiących na nowotwór kolorektalny lub zażywających leki.

Szereg innych projektów 7PR, które zostały opisane we wcześniejszych prezentacjach TIK, również zostanie zaprezentowanych w ramach powyższej tematyki przewodniej, podczas kongresu ICT 2013. Przykładem może być inicjatywa GRAPHENE . Grafen stanowi przedmiot bardzo intensywnych badań naukowych od czasu przełomowych eksperymentów, które przeprowadzili niespełna 10 lat temu na Uniwersytecie w Manchester laureaci nagrody Nobla, profesor Andre Geim oraz Kostya Novoselov. Unikalna kombinacja właściwości, jakimi charakteryzuje się grafen, sprawia, że materiał ten ma ogromny potencjał w wielu dziedzinach. Tymczasem uczestnicy inicjatywy PRACE zaprezentują opracowany przez siebie, konkurencyjny w skali światowej, ekosystem wysokowydajnego przetwarzania danych ('High-performance computing' - HPC), a także pokażą, w jaki sposób rozwiązanie to wspiera europejską konkurencyjność przemysłową.

Inteligentne łączenie inteligencji

Powyższy obszar tematyczny, obejmujący sieci, interfejsy oraz integrację, jak również współpracę międzynarodową, dotyczy między innymi "Internetu Przyszłości" oraz nowych sposobów "łączenia i wykorzystywania danych" ('Connecting and using data'), powiązanych, między innymi, z korzystaniem z chmur obliczeniowych oraz z dużych danych, a także nowych rozwiązań z zakresu interfejsów, takich jak Internet Przedmiotów, komunikacja maszyna-maszyna, oraz interfejsy człowiek-TIK.

Celem projektu I-SEARCH (3) było natomiast opracowanie pierwszego silnika wyszukiwania, zdolnego do przeszukiwania konkretnych rodzajów multimediów (tekstów, obrazów 2D, grafik, filmów, obrazów 3D, plików audio oraz kombinacji powyższych elementów), a także materiałów multimodalnych (gestów, wyrazów twarzy oraz ruchów gałek ocznych), wzbogaconych o informacje pochodzące ze świata rzeczywistego (położenie zarejestrowane przez GPS, temperatura, czas, pogoda oraz dane RFID).

W ramach prac projektowych, które ukończono w grudniu 2012 roku, stworzono jednolita platformę indeksowania treści multimedialnych i multimodalnych, a także udostępniania, wyszukiwania i pobierania ich. Innowacyjne technologie i pomysły, opracowane przez uczestników inicjatywy I-SEARCH, być może przyniosą liczne korzyści wielu gałęziom europejskiego przemysłu oraz europejskim obywatelom, dzięki poszerzeniu rynku usług cyfrowych, współdzieleniu wiedzy, korzystaniu z treści oraz dystrybuowaniu materiałów 3D.

Dzięki pracom nad kształtem Internetu Przyszłości (format RUCoD) oraz dzięki aplikacji kompatybilnej z wieloma rodzajami urządzeń (komputery stacjonarne, tablety oraz smartfony), uczestnikom projektu udało się zaprezentować wyszukiwanie obrazów oraz materiałów 3D (danych wizualnych) z zastosowaniem wielu zapytań multimodalnych, łącznie z naszkicowaniem poszukiwanego obrazu. To kolejny dowód na to, że pełna konwergencja technologii staje się rzeczywistością!

W przyszłości będziemy musieli przywyknąć nie tylko do ogromnego bogactwa dostępnych treści, ale także do wszechobecności różnorakich systemów. Systemy te pozwolą korzystać w płynny sposób z wielu urządzeń, sieci oraz usług będących w naszym zasięgu. Jak dotychczas powyższe rozwiązania opracowywano przede wszystkim z myślą o pojedynczych użytkownikach, a nie z myślą o ich społecznościach, pomijając tym samym ważny aspekt, jakim jest budowanie więzi z naszym otoczeniem.

W ramach projektu SOCIETIES (4) opracowano strefy łączności społecznościowej ('Community Networking Zones'), w obrębie których powstają dynamiczne sieci użytkowników komunikujących się ze sobą oraz usługi realizowane wspólnie ('crowd-tasking'), dzięki czemu społeczności i technologie pomagają wspierać konkretne inicjatywy biznesowe. Pozostałe zastosowania, które zostaną zaprezentowane przez uczestników inicjatywy SOCIETES, obejmują audyt prywatności, weryfikujący sposób wykorzystania z prywatnych informacji na temat użytkowników przez usługi oraz sposób ochrony tych informacji, a także mikro-umowy, będące rodzajem umów dotyczących poziomu świadczenia usług ('Service-level agreement' - SLA), zawierane w małej skali bezpośrednio pomiędzy użytkownikami.

W czasach współczesnych wzrost ilości treści dostępnych w Internecie, dostęp do wielu rodzajów sieci oraz stale zwiększający się stopień interakcji społecznej, mającej miejsce w Internecie, doprowadziły do pojawienia się nowego przeciwnika w walce o zapewnienie bezpieczeństwa - cyber-przestępczości.

Dlatego uczestnicy projektu VIS-SENSE (5) opracowali szereg technik analizy wizualnej, takich jak analiza i ekstrakcja danych, wizualizacja informacji oraz sposobów interakcji z użytkownikiem, które pozwalają przetwarzać ogromne ilości danych. Dzięki temu użytkownik, poprzez dogłębną analizę dużych ilości zdarzeń z dziedziny bezpieczeństwa, a także poprzez identyfikowanie nowych strategii przestępczych, wraz z ich pojawianiem się, może uzyskiwać całościowy obraz sytuacji.

Połączenie zautomatyzowanej analizy oraz wizualizacji danych pozwala dogłębnie badać powyższe zagadnienie. Wiedza ta może być następnie wykorzystywana do ulepszenia automatycznych systemów obrony przed cyber-przestępcami.

To jednak nie wszystko. Tematyka "inteligentnego łączenia inteligencji" obejmie także, podczas kongresu ICT 2013, prezentacje kilku innych projektów, opisanych uprzednio w ramach prezentacji projektów TIK: LINKEDTV , BEAMING , OPENAIRE oraz projekt flagowy z dziedziny przyszłych i wyłaniających się technologii 'Future and emerging technology' (FET) o nazwie 'Human Brain Project' (HBP).

Kultura, nauka i kreatywność

W ramach powyższej tematyki odbędą się prezentacje dotyczące, między innymi, cyfrowej nauki i edukacji, wizualizacji, nowych, kreatywnych narzędzi oraz dziedzictwa kulturowego. Odbędzie się także ekspozycja o nazwie "młodzi ludzie wskazujący drogę" ('young people showing the way'), skierowana zarówno do młodzieży, jak i do ogółu społeczeństwa, w której uczestniczyć będą przedstawiciele projektów badawczych, w które zaangażowani są artyści. Towarzyszyć jej będzie seria wernisaży sztuki.

Celem projektu 3D-COFORM (6) było sprawienie, by "dokumentacja 3D" stała się niedrogim, praktycznym i skutecznym mechanizmem długoterminowego dokumentowania dziedzictwa kulturowego. Do konsorcjum projektowego należy 19 partnerów, w tym Muzeum Wiktorii i Alberta w Wielkiej Brytnaii, Muzeum w Luwrze (Francja), muzea we Florencji oraz Muzeum Forum Imperialnych we Włoszech, cypryjskie lokalizacje wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, a także niemieckie Staatliche Museen zu Berlin.

Uczestnicy projektu stworzyli wirtualne centrum kompetencji w zakresie cyfryzacji 3D, a także współpracowali z Europejską Biblioteką Cyfrową "Europeana". Przykładowo, w ramach prac projektowych, stworzono prototypowe rozwiązanie, które pozwala użytkownikom przeglądać trójwymiarowe modele zbiorów Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Dzięki powyższemu systemowi użytkownik może wybrać spośród szerokiej gamy statuetek i ceramik przedmiot, o którym chciałby się dowiedzieć więcej (np. poznać jego wiek i miejsce pochodzenia), a także obracać jego trójwymiarowy model, w celu oglądnięcia go ze wszystkich stron (także z dołu i z góry)!

Natomiast celem projektu ECHORD (7) było dokonanie postępu w zakresie interfejsów człowiek robot, bezpieczeństwa, robotycznych rąk oraz realizacji złożonych czynności, mobilnych manipulatorów oraz współpracy, a także sieciowych robotów i systemów.

Projekt ten, koordynowany przez Technische Universität München w Niemczech, miał także na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska badawczego i przemysłowego w dziedzinie europejskiej robotyki. Do czasu ukończenia projektu we wrześniu 2013 roku ponad 80 partnerów przeprowadzało eksperymenty oraz realizowało ponad 50 mniejszych inicjatyw, tzw. "projektów eksperymentalnych", których celem było wielkoskalowe wdrożenie urządzeń robotycznych w obrębie europejskich organizacji badawczych.

Jeśli chodzi o roboty humanoidalne, to ich współpraca z ludźmi powinna opierać się na możliwie najbardziej naturalnych zachowaniach. Oznacza to, że należy połączyć procesy percepcyjne, komunikacyjne oraz motoryczne w sposób skoordynowany. Celem inicjatywy HUMAVIPS (8), która zakończyła się w styczniu 2013 roku, było wzbogacenie robotów humanoidalnych o zdolności audio-wizualne (eksplorację, rozpoznawanie oraz interakcję), tak, aby potrafiły zachowywać się w odpowiedni sposób w otoczeniu grupy ludzi.

Przykładowo, podczas spotkania towarzyskiego robot humanoidalny powinien być w stanie przeanalizować przestrzeń, zlokalizować poszczególne osoby oraz stwierdzić, czy na niego patrzą i czy do niego mówią. Ludziom realizacja powyższych zadań przychodzi stosunkowo łatwo, jednak w przypadku robotów uczestnicy projektu musieli zaimplementować powyższe umiejętności audio-wizualne - takie jak pozycjonowanie obiektów trójwymiarowych, lokalizowanie źródeł dźwięku oraz rozpoznawanie gestów. Zespół projektowy udostępnił opracowane przez siebie rozwiązania za pośrednictwem zestawu darmowych narzędzi oraz narzędzi o otwartym kodzie źródłowym .

Należy zaznaczyć, że dwa dodatkowe projekty, realizowane w ramach 7PR, opisane we wcześniejszych prezentacjach projektów z dziedziny TIK, CHESS oraz EXPEKT , również zostaną zaprezentowane w ramach powyższej tematyki podczas kongresu ICT2013.

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z europejską społecznością TIK w Wilnie, podczas kongresu ICT 2013, by wspólnie przyjrzeć się wynikom finansowanych przez UE prac badawczych. Droga do przyszłości z pewnością wiedzie "na północ" stąd!

Projekty opisane w niniejszym artykule uzyskały wsparcie w ramach działania na rzecz wspierania technologii TIK, będącego częścią Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ('Competitiveness and Innovation Programme') lub w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR:

(1) "Zintegrowane czujniki kwantowe" ('Integrated quantum sensors')
(2) "Laboratoria naskórne oraz karty czipowe bazujące na elastycznych mikroukładach, kompatybilne ze smartfonami" ('Laboratory skin patches and smartcards based on foils and compatible with a smart-phone')
(3) "Zunifikowana platforma wyszukiwania multimodalnego" ('A unified framework for multimodal content search')
(4) "Samoorganizujące się, wszechobecne i inteligentne przestrzenie społecznościowe" ('Self-orchestrating community ambient intelligence spaces')
(5) "Wizualna, analityczna prezentacja dużych ilości danych na rzecz zwiększania bezpieczeństwa sieci" ('Visual analytic representation of large datasets for enhancing network security')
(6) "Narzędzia i ekspertyza w kontekście tworzenia trójwymiarowych zbiorów" ('Tools and expertise for 3D collection formation')
(7) "Europejska platforma otwartego rozwoju robotyki" ('European clearing house for open robotics development')
(8) "Roboty humanoidalne o zdolnościach audiowizualnych w zatłoczonych przestrzeniach" ('Humanoids with auditory and visual abilities in populated spaces').

Odnośniki do projektów na stronie CORDIS:

- 7PR w serwisie CORDIS
- informacje na temat projektu FAST-DOT w serwisie CORDIS
- informacje na temat projektu ISENSE w serwisie CORDIS
- informacje na temat projektu LABONFOIL w serwisie CORDIS
- informacje na temat projektu I-SEARCH w serwisie CORDIS
- informacje na temat projektu SOCIETES w serwisie CORDIS
- informacje na temat projektu VIS-SENSE w serwisie CORDIS
- informacje na temat projektu 3D-COFORM w serwisie CORDIS
- informacje na temat projektu ECHORD w serwisie CORDIS
- informacje na temat projektu HUMAVIPS w serwisie CORDIS

Hiperłącza do stron internetowych projektów:

- strona internetowa projektu "Kompaktowe i ultraszybkie źródła laserowe, bazujące na nowatorskich strukturach kropek kwantowych" - 'Compact ultrafast laser sources based on novel quantum-dot structures'
- strona internetowa projektu "Zintegrowane czujniki kwantowe" - 'Integrated quantum sensors'
- strona internetowa projektu "Laboratoria naskórne oraz karty czipowe bazujące na elastycznych mikroukładach, kompatybilne ze smartfonami" - 'Laboratory skin patches and smartcards based on foils and compatible with a smart-phone'
- strona internetowa projektu "Zunifikowana platforma wyszukiwania multimodalnego" - 'A unified framework for multimodal content search'
- strona internetowa projektu "Samoorganizujące się, wszechobecne i inteligentne przestrzenie społecznościowe" - 'Self-orchestrating community ambient-intelligence spaces'
- strona internetowa projektu "Wizualna, analityczna prezentacja dużych ilości danych na rzecz zwiększania bezpieczeństwa sieci" - 'Visual analytic representation of large datasets for enhancing network security'
- strona internetowa projektu "Narzędzia i ekspertyza w kontekście tworzenia trójwymiarowych zbiorów" - 'Tools and expertise for 3D collection formation'
- strona internetowa projektu "Europejska platforma otwartego rozwoju robotyki" - 'European clearing house for open robotics development'
- strona internetowa projektu "Roboty humanoidalne o zdolnościach audiowizualnych w zatłoczonych przestrzeniach" - 'Humanoids with auditory and visual abilities in populated spaces'

Odnośniki do powiązanych wiadomości i artykułów:

- wpis na blogu Komisarz Kroes dotyczący badań z dziedziny TIK: "Inwestycje UE w innowacje - nowe partnerstwo mające na celu wspieranie rozwoju elektroniki oraz poprawy jakości życia w podeszłym wieku" ('The EU investing in innovation - new partnerships to support electronics and ageing well'
- nowości Agendy cyfrowej: Program konferencji ICT 2013
- Prezentacje projektów - Nauczanie fizyki w oparciu o zajęcia praktyczne
- Prezentacje projektów - Wyślij mnie na spotkanie!
- Prezentacje projektów - Otwarty dostęp: upublicznianie wyników europejskich projektów
- Prezentacje projektów - Partnerstwo na rzecz ogólnoeuropejskiej technologii superkomputerów
- Prezentacje projektów - Telewizja i Internet: małżeństwo zawarte w rozrywkowym niebie
- Prezentacje projektów - Internet przyszłości… wizja piękna i nadziei
- Prezentacje projektów - Poznajcie pionierów przyszłych i wyłaniających się technologii
- Prezentacje projektów - Od mózgów elektronicznych po potęgę umysłu ...

Inne hiperłącza:

- strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę