Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Początek nowej​ ery informacji geoprzestrzennych

Coraz więcej informacji geoprzestrzennych staje się częścią internetu znaną obecnie jako GeoWeb. Uczestnicy unijnej inicjatywy pomogli w utorowaniu drogi do GeoWeb 2.0.
Początek nowej​ ery informacji geoprzestrzennych
Sieć geoprzestrzenna zwana GeoWeb umożliwia scalenie danych geograficznych z abstrakcyjnymi danymi z internetu. Sieć ta zyskała na popularności wraz z rozwojem urządzeń korzystających z globalnego systemu pozycjonowania (GPS), usług geolokalizacji oraz smartfonów. Ponieważ GeoWeb staje się coraz bardziej interaktywna, rozpoczęto prace nad siecią GeoWeb 2.0.

Finansowany ze środków UE projekt GEOCROWD (A geospatial knowledge world) miał na celu promowanie standardu GeoWeb 2.0. Prace koncentrowały się w szczególności na gromadzeniu, przechowywaniu, analizowaniu, przetwarzaniu, uzgadnianiu i udostępnianiu wzbogaconych semantycznie danych geoprzestrzennych utworzonych przez użytkowników i udostępnianych w internecie.

Partnerzy projektu realizowali trzy główne działania: wykorzystywanie przekazywanych przez użytkowników danych geoprzestrzennych, zarządzanie danymi geoprzestrzennymi oraz uzyskiwanie dostępu i rozpowszechnianie tych danych w sieci.

Gdy mowa o danych generowanych przez użytkowników, w projekcie nacisk kładziony był na blogi podróżnicze, z których wychwytywane były dane semantyczne używane w opisach przez użytkowników niebędących ekspertami. Przygotowano schemat umożliwiający dopasowywanie i odwzorowywanie różnych strumieni danych geoprzestrzennych. Aby uzyskać lepsze odwzorowania, opracowano narzędzia pozwalające na ingerencję użytkowników.

W odniesieniu do zarządzania danymi GeoWeb, prowadzono prace nad rozproszonymi systemami zarządzania danymi, np. technologiami chmury. Uczeni badali połączenie telefonów komórkowych z chmurami obliczeniowymi. Wyniki tych badań wskazują, że alternatywne metody przetwarzania danych mogą umożliwić obsługę bardzo dużych obciążeń żądań dotyczących usług przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i zdolności do obsługi złożonych zapytań.

Przeanalizowano także crowdsourcing danych geoprzestrzennych, przy czym badania skupiały się na danych uzyskanych z blogów podróżniczych. Opracowano metody routingu związanego z crowdsourcingiem oraz algorytm routingu, wykorzystujący dane pozyskane z urządzeń mobilnych i internetu metodą crowdsourcingu.

Ostatni z tematów badań dotyczył oceny treści geoprzestrzennych. Badania doprowadziły do powstania kilku innowacji. Należy do nich metoda automatycznego generowania sieci drogowej oraz generowania atrybutów mapy w oparciu o dane ze śledzenia pojazdów, infrastruktura zarządzania danymi, rejestrująca odległość wewnętrzną, a także usługa WWW, oparta na standardowej technologii smartfonów i umożliwiająca szybsze, bezproblemowe pozyskiwanie i wykorzystywanie kompletnych informacji geometrycznych dotyczących małych obiektów przestrzennych.

Dzięki projektowi GEOCROWD wizja GeoWeb 2.0 jest bliższa urzeczywistnienia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Geoprzestrzenne, GeoWeb, informacje geograficzne, smartfony, dane geoprzestrzenne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę