Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poznajemy wczesne migracje z Afryki do Europy

Europejscy naukowcy dopracowują i rozwijają metody pozwalające dokładnie odtworzyć i zinterpretować wędrówki ludzi z Afryki do Europy.
Poznajemy wczesne migracje z Afryki do Europy
Uważa się, że różne stanowiska archeologiczne na Półwyspie Iberyjskim mogą dać odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące ewolucji i migracji człowieka z Afryki. Istniejące chronologie nie są jednak wystarczająco rozbudowane, by można było skonstruować dobrze umotywowane hipotezy na temat wieku tych wczesnych wędrówek. Ze względu na swoją niejednoznaczność, brak precyzji lub słabe opisanie, bądź też ze względu na poleganie wyłącznie na metodach nienumerycznych, obecne ramy chronologiczne nie pozwalają na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków co do sposobów migracji hominidów czy też mechanizmów je napędzających.

W tym kontekście, zespół projektu ARCHOSL stara się zastosować nowo opracowane techniki i protokoły w dziedzinie datowania metodą luminescencji stymulowanej optycznie (OSL). Podejście to może pozwolić na stworzenie wiarygodnych bezwzględnych chronologii dla ważnych stanowisk archeologicznych z dolnego paleolitu położonych w Europie Zachodniej.

Wśród głównych celów projektu znajduje się metodologiczne udoskonalenie najnowszych protokołów datowania OSL metodą pojedynczych ziaren i wielu ziaren. Postępy w tej dziedzinie pozwolą na poszerzenie zakresu datowania tą techniką.

Zespołowi udało się zebrać w sumie 68 próbek osadów z 11 stanowisk archeologicznych w północnej i południowej Hiszpanii. Zastosowano różne technik do pomiaru zgromadzonych materiałów. Pozwoliło to uczestnikom projektu ARCHOSL na poczynienie szeregu wstępnych ustaleń, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji jego celów. Przykładowo, większość zbadanych próbek kwarcu cechują się wystarczająco jasnymi i szybko odbielającymi, przekazywanymi cieplnie sygnałami OSL (TT-OSL), dzięki czemu umożliwiają szacowanie dawek na podstawie pojedynczych ziaren. Przełomowym dokonaniem było zastosowanie datowania TT-OSL na poziomie pojedynczych ziaren, co daje możliwość zastosowania tej metody to większej liczby osadów.

Pewne dane potwierdzają także możliwość bezpiecznego stosowania metod datowania optycznego do próbek zebranych w omawianym regionie oraz uzyskania chronologii sięgających nawet wczesnego/średniego plejstocenu. Chronologie te należą do najstarszych, jakie dotąd uzyskano przy pomocy nowych technik luminescencyjnych.

Prace prowadzone w ramach projektu ARCHOSL pomogą w tworzeniu metod umożliwiających wiarygodne odtwarzanie pojawienia się i migracji człowieka w Europie, zapewniając Europie, a w szczególności Hiszpanii, czołowe miejsce w dziedzinie badań geochronologicznych. Umożliwią także zrozumienie, jak i kiedy zmiany środowiska wpływały na ludzką populację i jej ewolucję.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę