Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorska analiza szybkości i dokładności codziennego podejmowania decyzji

Czas to ważny element wielu prostych, podejmowanych każdego dnia decyzji. W ramach unijnej inicjatywy badano kompromis między szybkością a dokładnością w odniesieniu do maksymalizacji nagrody.
Nowatorska analiza szybkości i dokładności codziennego podejmowania decyzji
Wartość szybkiej reakcji w porównaniu z reakcją dokładną rozważa się w kategoriach prawdopodobieństwa otrzymania potencjalnej korzyści. Ewolucja obdarzyła ludzi stosunkowo mało precyzyjną zdolnością percepcji ram czasowych. Rodzi to konieczność uwzględnienia zarówno dokładności, jak i niepewności czasowej przy podejmowaniu pilnych decyzji w taki sposób, by zmaksymalizować korzyści.

W tym kontekście, w ramach projektu OPTIMAL TIMING (Interval timing, decision making, and reward maximization), finansowanego ze środków UE, pracowano nad oceną ryzyka czasowego oraz starano się wypełnić lukę między badaniami nad percepcją ram czasowych i podejmowaniem decyzji.

Naukowcy opracowali cztery doświadczenia mające na celu sprawdzenie optymalizacji decyzji czasowych i nieczasowych. Przeprowadzili też kolejne eksperymenty oparte na wynikach pierwotnych protokołów. Uczeni zajmowali się też modelowaniem dyfuzyjnym, aby zrozumieć dynamikę przetwarzania, odpowiedzialną za percepcję ram czasowych i retrospektywne podejmowanie decyzji dotyczących czasu. Opracowano również modele neuronowe, wykorzystujące podobne procedury i podejmujące decyzje dotyczące ram czasowych.

Wyniki sugerują, że ludzie lepiej niż wcześniej sądzono radzą sobie z podejmowaniem decyzji w obliczu niepewności czasowej. Wskazują również na warunki, w których ludzie zbliżają się do optymalnego kompromisu między szybkością a dokładnością w celu maksymalizacji korzyści. Dodatkowe eksperymenty pokazały jednak, że skuteczność optymalnej oceny ryzyka czasowego zmienia się w przypadku dostępności dwóch lub więcej opcji decyzyjnych.

Wyniki innego doświadczenia, sprawdzającego percepcyjną skuteczność podejmowania decyzji pod presją czasu, dowiodły, że ludzie nie potrafią szacować optymalnych strategii decyzji, jeżeli mają narzucone terminy odpowiedzi. Zespół rozszerzył te badania o populacje kliniczne, badania na zwierzętach, genetykę behawioralną i metody stymulacji mózgu.

Projekt OPTIMAL TIMING zbudował pomost między badaniami nad percepcją ram czasowych i podejmowaniem decyzji pod kątem maksymalizacji korzyści, dzięki włączeniu do analiz czynników psychofizycznych związanych z tą percepcją. Przeprowadzone badania ułatwiły zrozumienie i diagnostykę schorzeń klinicznych oraz neuropatologii związanej z zaburzeniami percepcji czasu i podejmowania decyzji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podejmowanie decyzji, maksymalizacja nagrody, percepcja ram czasowych, ryzyko czasowe, podejmowanie decyzji dotyczących czasu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę