Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Produkcja neurotoksyn w celu zbadania układu nerwowego

Neurologiczne toksyny występują w całym świecie przyrody i bardzo różnią się między sobą pod względem działania na człowieka. Naukowcy opracowali wysokowydajne systemy mikrobiologiczne w celu produkcji różnych neurotoksyn i badania ich wpływu na układ nerwowy.
Produkcja neurotoksyn w celu zbadania układu nerwowego
Morskie ślimaki stożkowe z rodzaju Conus zawierają jad, który składa się z ponad 100 różnych neurotoksyn u każdego gatunku. Neurotoksyny te zapewniają również różne rodzaje oddziaływania na ofiary ślimaków. System, który umożliwia łatwą produkcję i oczyszczanie tych toksyn pomoże naukowcom w zbadaniu ich celów, którymi najczęściej są kanały jonowe komórek nerwowych.

Finansowany ze środków UE projekt CONOTOX ("Functional characterization of neuroactive toxins using an engineered bacterial type-III secretion system") utworzył taki szybki system produkcji i oczyszczania neurotoksyn. Naukowcy pracują nad bakterią Salmonella enterica tak, aby wydzielała ona neurotoksyny do swojego środowiska hodowli, gdzie będzie można je łatwo oczyścić i zbadać.

Aby osiągnąć ten cel, grupa zbadała sposoby udoskonalenia wydzielania u bakterii S. enterica. Wykorzystując te wyniki, utworzyli oni zmodyfikowany szczep S. enterica cechujący się udoskonalonym wydzielaniem białek (neurotoksyny to peptydy lub małe białka). Podejście to przetestowano z użyciem modelowej neurotoksyny (toksyna tężcowa) i wykazano, że stanowi ono skuteczny system produkcji neurotoksyn.

Teraz naukowcy będą mogli wykorzystać ten system do produkcji neurotoksyn ślimaka z rodzaju Conus. Utworzą oni bibliotekę DNA cząsteczek neurotoksyny, wyprodukują i oczyszczą peptydy neurotoksyny oraz przeprowadzą badania przesiewowe pod kątem ich wpływu na kanały jonowe komórek nerwowych.

Funkcja kanału jonowego stanowi kluczową, ale słabo zrozumianą część układu nerwowego kręgowców. Projekt CONOTOX umożliwi produkcję wielu neurotoksyn, które mogą być wykorzystane do poprawy naszego zrozumienia kanałów jonowych oraz sposobu ich funkcjonowania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę