Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SAVE ME — Wynik w skrócie

Project ID: 234027
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT

Wspomaganie ewakuacji w sytuacjach kryzysowych

W sytuacjach kryzysowych nadmiernie obciążona infrastruktura transportowa może być przyczyną śmierci. Ewakuację może ułatwić odpowiednie oprogramowanie systemowe.
Wspomaganie ewakuacji w sytuacjach kryzysowych
Transport publiczny to często najskuteczniejszy sposób przemieszczania się. Na przykład w wielu miastach miliony ludzi przemieszczają się, codziennie korzystając z infrastruktury metra. Ten atut może jednak okazać się również słabością. Transport publiczny oznacza często ogromną liczbę osób stłoczonych w ciasnych przestrzeniach, nierzadko pod powierzchnią ziemi. Każde zakłócenie regularnego przepływu podróżnych może wywołać niepokoje lub panikę, a to z kolei może doprowadzić do obrażeń lub nawet śmierci. Właśnie z powodu takich reakcji te systemy mogą stać się celami ataków terrorystycznych.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z katastrofami naturalnymi, czy wywołanymi działalnością człowieka, zagadnienie ewakuacji ogromnej liczby ludzi z zatłoczonych, nienaturalnych przestrzeni nabiera coraz większego znaczenia.

Tym problemem zajęto się w ramach finansowanego ze środków UE projektu SAVE ME ("System and actions for vehicles and transportation hubs to support disaster mitigation and evacuation"). SAVE ME to komputerowy system zarządzania, służący do wykrywania zdarzeń kryzysowych w obrębie publicznych terminali oraz innych infrastruktur transportowych (takich jak tunele i mosty), zapewniający optymalne wskazówki dla służb ratowniczych oraz ludności. Działa częściowo na podstawie monitorowania zachowań związanych z ruchem, automatycznie wykrywając wskaźniki sytuacji kryzysowych. Te analizy uzupełniane są oprogramowaniem do wspomagania podejmowania decyzji. System SAVE ME pomaga wszystkim, jednak szczególną uwagę poświecono w nim osobom najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo. System wspomaga działania służb ratowniczych informacjami, które skracają czas narażenia ich przedstawicieli na zagrożenia. Jest to system ogólny, który można dostosować do kontekstu dowolnej infrastruktury transportowej.

Przy tworzeniu systemu SAVE ME sporządzono listę 14 celów technicznych i innych, z których większość została zrealizowana. Ogólnie udowodniono, że system zapewnia efekty w postaci skrócenia czasu ewakuacji przeciętnych podróżnych nawet o 20%, a w przypadku pasażerów najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo lub osób o ograniczonej mobilności — o 38%.

System SAVE ME nie tylko wspomaga ewakuację zgodnie z zamierzeniami, ale istnienie tego rodzaju systemów zarządzania bezpieczeństwem pomaga w projektowaniu lub przebudowie systemów transportu. Na przykład, wykrywanie broni chemicznej lub biologicznej jest obecnie możliwe w bardzo niewielu systemach metra lub systemach tunelowych. Dotyczy to również wielu innych sytuacji. Tego rodzaju systemy nie są często odpowiednio przygotowane na ataki oraz inne sytuacje kryzysowe, takie jak pożary. Systemy zarządzania sytuacjami kryzysowymi, takie jak SAVE ME mogą ratować życie, a skuteczne reagowanie na katastrofy może nawet zniechęcać do przeprowadzania ataków.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę