Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Predyspozycje fonetyczne — produkcja i percepcja mowy

W ramach finansowanego przez UE projektu VOCAL ATHLETES przeprowadzono przełomowe badanie, które pozwoliło zrozumieć czynniki wpływające na predyspozycje fonetyczne. Podejście to polegało na badaniu różnic w percepcji i produkcji mowy nieojczystej u poszczególnych osób.
Predyspozycje fonetyczne — produkcja i percepcja mowy
Zespół projektu VOCAL ATHLETES wytypował 40 dwu- lub jednojęzycznych osób, których zadaniem była nauka słowackiego jako języka obcego (L2). Na podstawie testu przeprowadzonego w trzech sesjach ocenie poddano ich zdolność do percepcji i wymawiania nieznanych im słów.

Wyniki badania pokazały duże różnice w możliwościach przyswajania wiedzy u poszczególnych osób, co sugeruje różnice w motywacji i predyspozycjach fonetycznych. Nie zaobserwowano współzależności między znajomością języka ojczystego (L1) a poziomem percepcji i produkcji L2, poza tym, że błędy w wymowie L1 miały wpływ na produkcję L2. Jednak dwóch uczestników badania, posługując się L2, osiągnęło poziom bardzo zbliżony do poziomu języka ojczystego, co wskazuje na potrzebę wykonania badania na szerszą skalę, które pozwoliłoby dokładniej ocenić zjawisko predyspozycji fonetycznych. Wyniki pokazały, że możliwe jest zidentyfikowanie osób o potencjale pozyskania umiejętności wielojęzycznych w początkowych etapach tego badania.

Na podstawie wyników przeprowadzono większe badanie, do którego zrekrutowano 244 uczestników. Celem tego badania było zidentyfikowanie przyczyn występowania różnic w predyspozycjach fonetycznych u poszczególnych osób. Odkryto, że osoby dwujęzyczne mają niewielką przewagę nad osobami jednojęzycznymi. Naukowcy mieli trudności ze znalezieniem wystarczającej liczby uczestników jednojęzycznych, jednak udało się je przezwyciężyć poprzez otwarcie nowego laboratorium w jednojęzycznym hiszpańskim mieście, w którym prowadzono dalsze testy.

W celu zbadania obszarów mózgu zaangażowanych w percepcję i produkcję L2 prowadzone są badania obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Do badania włączono uczestników o bardzo wysokim i bardzo niskim poziomie językowym, zarówno z populacji jedno-, jak i dwujęzycznych.

Rezultaty powinny ujawnić przyczyny występowania różnic w predyspozycjach fonetycznych wśród osób na podstawie ich zdolności behawioralnych i poznawczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę