Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ADDPRIV — Wynik w skrócie

Project ID: 261653
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Hiszpania

Poprawa bezpieczeństwa i ochrony prywatności w monitoringu wideo

Zachowanie równowagi między bezpieczeństwem i prywatnością w monitoringu wideo wymaga przezwyciężenia kilku problemów. W ramach unijnej inicjatywy stworzono nowy system monitoringu wideo, umożliwiający automatyczne, dokładne i niezawodne uzyskiwanie potrzebnych informacji oraz bezpieczne usuwanie danych, które nie mają znaczenia.
Poprawa bezpieczeństwa i ochrony prywatności w monitoringu wideo
Uczestnicy projektu "Automatic data relevancy discrimination for a privacy-sensitive video surveillance" (ADDPRIV) podjęli się trudnego zadania, jakim jest zrównoważenie bezpieczeństwa i prywatności w monitoringu wideo. Ogólnie rzecz biorąc, celem było zdobycie nowej wiedzy i opracowanie algorytmów, które pozwolą wykorzystać rozwiązania z zakresu inteligentnego monitoringu wideo do poprawy ochrony prywatności.

Uczestnicy projektu w pierwszej kolejności zdefiniowali wymagania dotyczące poprawy zgodności z prawami ochrony prywatności. Powołano radę doradczą ds. użytkowników i etyki oraz opracowano wstępne kryteria oceny zgodności systemu ADDPRIV z takimi prawami. Po omówieniu i ocenie istniejących systemów przystąpiono do zaprojektowania nowego systemu.

Zdefiniowano architekturę systemu i nakreślono zarys rozwiązań dla poszczególnych jego modułów. Stworzono algorytmy określania trafności danych, które automatycznie generują alarmy. Dla tych algorytmów przygotowano dodatkowe funkcje, umożliwiające dostosowanie się do różnych scenariuszy. Opracowano także technologie inteligentnego przechowywania i bezpiecznego usuwania danych, w tym algorytm do oznaczania i sortowania danych w oparciu o stopień znaczenia obrazów. Rozwiązania te zostały następnie zaimplementowane i przetestowane w rzeczywistych scenariuszach.

Przygotowano serię raportów analizujących skutki wprowadzenia proponowanych rozwiązań. Można tu wymienić analizę potencjału rozwiązań w zakresie ochrony praw człowieka, swobód obywatelskich i uczestnictwa w życiu publicznym, badanie dotyczące tego, kiedy i jak należy używać tych rozwiązań, oraz ocenę potencjalnego wpływu technologii na organizacje użytkowników końcowych.

Dzięki projektowi ADDPRIV powstała nowoczesna technologia monitoringu wideo, która chroni prawa obywateli do prywatności. Projekt przyczynia się do poprawy efektywności i wydajności procesów monitoringu wideo i skrócenia czasu reakcji w sytuacjach kryzysowych. Może także potencjalnie przyczynić się do zwiększenia zaufania społeczeństwa do technologii monitoringu wideo.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo, prywatność, kamery monitoringu, monitoring wideo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę