Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ból neuropatyczny — rola anoktaminy-6

Ból neuropatyczny wywołany jest uszkodzeniem układu sensorycznego w organizmie i oddziałuje na wszystkie pięć zmysłów. W ramach europejskiego badania skoncentrowano się na roli jednego konkretnego białka, anoktaminie-6, w tej wyniszczającej chorobie.
Ból neuropatyczny — rola anoktaminy-6
Ból neuropatyczny jest wynikiem mikroglejozy w rdzeniu kręgowym w odpowiedzi na uszkodzenie nerwów obwodowych, które to zjawisko nie jest w pełni rozumiane i wiąże się z ograniczonymi możliwościami leczenia. Mikroglejoza to proces aktywacji komórek mikroglejowych w rdzeniu kręgowym w celu usunięcia uszkodzonych obwodowych nerwów czuciowych przy jednoczesnej aktywacji uczucia bólu.

W ramach finansowanego przez UE projektu CACCINNP ("Microglia and neuropathic pain: The role of calcium activated chloride channels") zbadano mechanizmy molekularne zaangażowane w aktywację komórek mikroglejowych kojarzonych z bólem neuropatycznym. W szczególności zbadano białko błonowe zwane anoktaminą-6, związane z regulacją transportu chlorku (Cl-) i asymetrią błony.

Naukowcy wykorzystali nowy genetycznie kodowany wskaźnik o nazwie Cl-Sensor, którego charakteryzuje mutacja genetyczna zwiększająca wrażliwość na Cl-. Stworzono dwie linie mysie, u których występuje ekspresja tego czujnika Cl-, aby funkcjonalnie scharakteryzować zmiany wewnątrzkomórkowe Cl- w komórkach nerwowych przy użyciu narzędzi logometrycznych.

Rola anoktaminy-6 jako kanału Cl- została potwierdzona w układzie heterologicznym przejściowo stransfekowanym anoktaminą-6 cDNA. Sortowanie komórek aktywowane fluorescencyjnie, mutageneza miejscowa i mikroskopia ukazująca zmiany w czasie to metody, jakie wykorzystano do ujawnienia roli tego białka w zależnym od wapnia mieszaniu fosfolipidów, takich jak fosfatydylseryna (PS).

Dysfunkcja PS została oceniona na podstawie warunkowania myszy typu knock-out. U myszy zaobserwowano osłabioną fagocytozę i czynność skramblazy. Mutacje u tych myszy przypominały rzadkie wrodzone zaburzenie krwawienia zwane syndromem Scotta zaobserwowane u niektórych pacjentów. W modelu mysim bólu neuropatycznego widoczny był wzrost mikroglejozy w komórkach neuropatycznych. Dalsze badania powinny bardziej szczegółowo wyjaśnić rolę tego białka w bólu neuropatycznym.

Narzędzia opracowane w ramach projektu CACCINNP umożliwiły nieinwazyjne monitorowanie wewnątrzkomórkowych zmian Cl-. Wyniki projektu CACCINNP powinny pomóc w określeniu nowych celów w leczeniu bólu neuropatycznego, których realizacja przyniesie ulgę pacjentom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę