Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ewolucja międzynarodowej roli politycznej Europy

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE powstało wyczerpujące studium okresu zimnej wojny, procesu integracji europejskiej i Europy jako kontynentu. W projekcie zrealizowano historyczną analizę roli Wspólnoty Europejskiej (WE) i państw członkowskich w zbiorowym opracowaniu wspólnej polityki wobec bloku sowieckiego w latach od 1969 do 1985.
Ewolucja międzynarodowej roli politycznej Europy
Kiedy w pierwszej połowie lat 70. w sprawach międzynarodowych zapanowało odprężenie, WE zyskała szansę przyjęcia ważnej roli w stosunkach Wschód-Zachód.W ramach badania ECOSTPOLITIK przeanalizowano wewnętrzne gry – na poziomie ponadnarodowym i międzynarodowym – między instytucjami i państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej oraz ich starania o zwiększenie jedności europejskiej i zapewnienie WE wyraźnej politycznej roli na arenie międzynarodowej. Badania miały na celu przyczynienie się do szerszej debaty na temat ogólnego statusu WE i UE jako gracza na arenie międzynarodowej, jak również bardziej kompleksowe przeanalizowanie ekspansji Europy na wschód, a w szczególności jej stosunków z Rosją.

Projekt obejmował przegląd literatury w dziedzinach dotyczących tej tematyki i dogłębną analizę dokumentów z archiwów historycznych WE i UE, kilku archiwów państwowych w różnych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych oraz materiałów z archiwów internetowych. Badanie te wyraźnie wskazują, że w okresie zimnej wojny WE prowadziła wobec bloku socjalistycznego skuteczną politykę. Wyniki badań pomagają określić charakter, cechy i cele polityki i zapewniają podstawy do oceny jej realizacji w kontekście międzynarodowym.

Rezultaty projektu były czynnie rozpowszechniane poprzez wykłady na seminariach, międzynarodowych warsztatach i konferencjach, a także publikacje naukowe stojące na najwyższym poziomie. Dzięki kontaktom nawiązanym w trakcie projektu zorganizowano międzynarodową konferencję "Socialist Visions and Policies on European Cooperation" ("Socjalistyczne wizje i polityki dotyczące współpracy europejskiej"). Konkretne wyniki badań naukowych zostały przyjęte do publikacji w specjalnym wydaniu recenzowanego periodyku "European Review of History".

Innym rezultatem projektu był rozwój sieci badawczej z udziałem naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej. Członkowie sieci zajmują się współpracą i integracją w Europie w latach 70. i 80.

Unikalne podejście ECOSTPOLITIK do badania początków europejskiej wspólnej polityki zagranicznej pomaga w poszerzeniu wiedzy o najważniejszych sprawach UE. Ustalenia te mogą mieć zatem potencjalnie większe skutki, wzbogacając toczące się dyskusje na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę