Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Łączenie kropek kwantowych w nowych zastosowaniach biologicznych

Badacze pracowali nad tworzeniem i uzyskiwaniem funkcjonalności różnych ośmiojądrowych nanoklasterów siarczku cynku (ZnS). Te krystaliczne nanoklastery są niezbędne do badań kwantowych efektów zamknięcia i są interesujące z punktu widzenia zastosowań z dziedziny oznaczania biologicznego i biodetekcji.
Łączenie kropek kwantowych w nowych zastosowaniach biologicznych
Kropki kwantowe (QD) są nanokryształami wykonanymi z materiałów półprzewodnikowych, których charakterystyki elektroniczne są ściśle związane z wielkością i kształtem indywidualnych kryształów. Ponieważ wielkość kryształów i, co za tym idzie, ich właściwości przewodzące mogą być kontrolowane podczas syntezy, były one używane w zastosowaniach takich jak tranzystory, ogniwa słoneczne i lasery diodowe. Nowszy obszar badań obejmuje wykorzystanie kropek kwantowych w zastosowaniach biologicznych.

Finansowany ze środków UE projekt badawczy NEWQDS ("New frontiers in quantum dots science: Assembly and functionalisation") poszerzył wiedzę o różnych konfiguracjach kropek kwantowych wykonanych z nanoklasterów kryształów stechiometrycznych. Badano ich właściwości optyczne i sposób, w jaki mogą być stosowane jako materiały wielofunkcyjne.

Istotnym przełomem w czasie trwania trzyletniego projektu było supramolekularne zestawienie dwuwarstw klasterów Zn-S i lipidów, których struktura utrzymuje się bez zakłóceń morfologii. Pomogło to lepiej zrozumieć samoorganizujące się struktury dyssypatywne, co umożliwiło naukowcom opracowanie nowego typu dwuwarstwowego stanu zespołu membrana/lipidy. Zapowiada się, że ta technika będzie opłacalnym sposobem wytwarzania krystalicznych klastrów molekularnych nadających się dla wielu codziennych zastosowań biologicznych.

Innym celem badań było stworzenie bardziej stabilnych klasterów krystalicznego polioksymetylenu (POM): opracowano pewną liczbę materiałów hybrydowych wykazujących wysoką wytrzymałość strukturalną i stabilność termiczną.

Jednocześnie poczyniono postępy w zakresie charakterystyki materiałowej krystalicznych stopów polioksynatylenów, w wyniku czego otrzymano bardzo powtarzalne protokoły syntezy tych wysoce konfigurowalnych materiałów.

Projekt NEWQDS sprawił, że lepiej rozumiemy POM i sposób, w jaki się formują. Dzięki właściwościom tych zaawansowanych materiałów, które są bardzo interesujące w zakresie produkcji ogniw fotowoltaicznych, akumulatorów i technologii podwójnej katalizy, projekt przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i efektywności produkcji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę