Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PPSMPAB — Wynik w skrócie

Project ID: 271872
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Francja

Zasilanie cichszego lotu helikopterów

Rozwój wiropłatów jest ograniczany przez ich negatywny wpływ na środowisko, przede wszystkim przez hałas. W ramach planu badawczego UE zmierzającego do zmniejszenia wpływu wiropłatów na środowisko naukowcy zajęli się stworzeniem zasilania dla siłowników modyfikujących przepływ powietrza na łopatach wirnika.
Zasilanie cichszego lotu helikopterów
Konsorcjum badań nad ekologicznymi wiropłatami w ramach europejskiego programu badawczego Clean Sky opracowuje technologie, które pozwolą znacznie zmniejszyć hałas wirników i zużycie paliwa w śmigłowcach. Obecnie najbardziej problematycznym elementem są łopaty wirnika głównego, które nie przystosowują się do warunków lotu, a tym samym nie dają korzystnego profilu aerodynamicznego. Ten brak elastyczności wpływa też na parametry lotu, w tym na obwiednię osiągów, prędkość i zasięg.

Ponieważ dostosowywanie kształtu łopat w czasie rzeczywistym nie jest obecnie technicznie wykonalne, rozważane są inne możliwości. Sztuczne strumienie gazu wytwarzane przez siłowniki w komorach wewnątrz łopaty mogą powodować wydmuchiwanie lub zasysanie powietrza, a tym samym generowanie kontrolowanych turbulencji ograniczających niepożądane zjawiska. Siłowniki piezoelektryczne są tu bardzo obiecującą technologią, toteż w ramach finansowanego przez UE projektu "Piezo power supply module for piezo actuator bench" (PPSMPAB) zajęto się opracowaniem modułem zasilania dla tych siłowników o dużej mocy.

Uczestnicy projektu PPSMPAB dążyli do stworzenia źródła zasilania piezoelektrycznego, które pozwoliłoby z bardzo wysoką sprawnością uzyskiwać maksymalną moc potrzebną do zasilania siłowników piezoelektrycznych w śmigłowcach. Naukowcy przeprowadzili studium wykonalności, analizując możliwe konstrukcje rdzeni mocy oraz ich wady i zalety. Na podstawie zebranej wiedzy stworzono szczegółowy projekt wraz z funkcjami elektronicznymi i niezbędnymi metodami opakowania rozwiązania wbudowanego.

Ostatecznie zespół projektowy opracował gotowy prototyp zasilacza piezoelektrycznego spełniający wymagania czwartego poziomu gotowości technologicznej. Przetestowane i scharakteryzowane rozwiązania wskazały drogę dla przyszłych prac rozwojowych nad integrowaniem źródeł zasilania piezoelektrycznego w helikopterach.

Siłowniki piezoelektryczne mogą ograniczyć hałas helikopterów i ich wpływ na środowisko. Projekt PPSMPAB wniósł istotny wkład w opracowanie źródła zasilania do systemu o dużej mocy i wydajności. Dużą wartość mają też poszczególne podzespoły elektroniki mocy opracowane w toku projektu, takie jak najmocniejszy z dostępnych obecnie na rynku wzmacniaczy piezoelektrycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wiropłaty, hałas, łopaty, zasilanie, siłownik piezoelektryczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę