Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wgląd w procesy chemiczne w mózgu odpowiadające za dobre zachowanie

W projekcie finansowanym przez UE badany jest związek pomiędzy dopaminą (DA) a serotoniną (5-HT) oraz tym, jak te dwa hormony umożliwiają właściwe zachowanie.
Wgląd w procesy chemiczne w mózgu odpowiadające za dobre zachowanie
Zwykle właściwe zachowanie, które pozwala nam dostosować się do zmieniającego się otoczenia, jest nagradzane, podczas gdy niewłaściwe zachowanie jest karane. Neuroprzekaźniki DA i 5-HT modulują wpływ, odpowiednio, nagrody i kary, na nasze zachowanie.

Aby lepiej zrozumieć, jak te hormony na siebie oddziałują, wpływając na motywacyjną kontrolę zachowania, naukowcy zainicjowali projekt PHARMACO-FMRI. Projekt ten to badanie multidyscyplinarne, które zrzesza specjalistów w dziedzinie psychofarmakologii i toksykologii zachowania. Biorą w nim udział również naukowcy doświadczeni w stosowaniu i opracowywaniu zaawansowanych technik obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

Zespół bada wpływ indukowanych przez lek zmian w DA i 5-HT na uczenie się motywacyjne i aktywację mózgu. Leki stosowane w badaniu to metylofenidat (Ritalin) i escitalopram (Lexapro), które powodują wzrost produkcji DA i 5-HT.

Partnerzy projektu porównują aktywność mózgu w warunkach indukowanych przez lek i po podaniu placebo. Naukowcy prowadzą również testy nowych technik fMRI, w tym metody znakowania spinów krwi tętniczej (ASL) oraz metody kalibrowanej BOLD fMRI do pomiarów aktywności mózgowej.

Oczekuje się, że wyniki badania pozwolą lepiej zrozumieć role, jakie DA i 5-HT odgrywają w motywacyjnym uczeniu się. Ponadto, mogą one pomóc w udoskonaleniu metodologii stosowanej w farmakologicznych badaniach fMRI i doprowadzić do poprawy leczenia pacjentów psychiatrycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę