Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

QUIESST — Wynik w skrócie

Project ID: 233730
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Belgia

Skuteczniejsze blokowanie dźwięku

Komisja europejska wyznaczyła ambitne cele mające doprowadzić do minimalizacji liczby osób narażonych na hałas pochodzący z transportu powierzchniowego. Nowy podręcznik na temat optymalizacji działania takich urządzeń, jak ekrany akustyczne, ułatwi realizację tych zamierzeń.
Skuteczniejsze blokowanie dźwięku
Jednym z celów unijnej dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku jest zmniejszenie ogólnej liczby osób narażonych na hałas związany z transportem. Urządzenia przeciwhałasowe, takie jak ekrany, okładziny i osłony mające minimalizować rozchodzenie się fal dźwiękowych, są jednym z filarów unijnych badań nad redukcją hałasu.

W zależności od wielu czynników skuteczność urządzeń przeciwhałasowych może być różna. Optymalizacja ich działania jest ważnym elementem każdej polityki zrównoważonego transportu powierzchniowego. Optymalizacji produktów lub optymalizacji działania in situ poświęconych było wiele badań, ale niewiele dotyczyło obu tych zagadnień jednocześnie. Finansowany ze środków UE zespół naukowców biorących udział w projekcie QUIESST ("Quietening the environment for a sustainable surface transport") przeprowadził pionierskie badanie wewnętrznych i zewnętrznych cech produktów. Ich celem było zwiększenie skuteczności urządzeń przeciwhałasowych oraz ograniczenie liczby osób narażonych na hałas pochodzący z transportu drogowego i kolejowego.

Badano zależności między specyficznymi właściwościami urządzenia przeciwhałasowego a ich wpływem na rozchodzenie się fal dźwiękowych na odległość (zależność pola bliskiego/dalekiego). Zastosowano szereg różnych technik pomiarów in situ, aby ocenić pochłanianie/odbijanie dźwięku oraz powietrzną izolację akustyczną pod kątem długofalowej kontroli wydajności. Badacze stworzyli pierwszą w UE kompleksową bazę danych zawierającą wyniki wcześniejszych i nowych badań nad urządzeniami dźwiękochłonnymi wraz z odpowiednimi modelami optymalizacyjnymi. Po scharakteryzowaniu poszczególnych przypadków naukowcy dokonali optymalizacji ogólnego działania urządzeń przeciwhałasowych z uwzględnieniem wielu kryteriów, w tym cech akustycznych i nieakustycznych.

Badanie nie byłoby kompletne bez pierwszej ogólnej oceny zrównoważoności urządzeń przeciwhałasowych, która pozwoliła na uzyskanie prawdziwie całościowego podejścia do redukcji hałasu związanego z transportem powierzchniowym. Wyniki projektu zamieszczono w kompleksowym przewodniku na temat optymalizacji urządzeń przeciwhałasowych, zawierającym odnośniki do odpowiednich baz danych, technik symulacyjnych, metodologii pomiarowych i zaleceń.

Uczestnicy projektu QUIESST z powodzeniem podjęli kwestię rozchodzenia się fal dźwiękowych i zoptymalizowali urządzenia przeciwhałasowe, aby zminimalizować liczbę osób narażonych na hałas związany z transportem drogowym i kolejowym. Podręcznik przedstawiający technik pomiarów i modelowania, metody optymalizacji i zalecenia powinien wywrzeć istotny wpływ na jakość życia obywateli UE.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę