Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WIOD — Wynik w skrócie

Project ID: 225281
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Niderlandy

Prawdziwie globalne spojrzenie na nakłady i zyski w gospodarce

Nowa globalna baza danych nakładów-zysków ekonomicznych pomoże Europie prowadzić analizy w tak różnych dziedzinach, jak handel, problemy środowiskowe, outsourcing, a nawet polityka pracy.
Prawdziwie globalne spojrzenie na nakłady i zyski w gospodarce
Produkty użytkowe, na przykład urządzenia elektroniczne czy artykuły gospodarstwa domowego, są montowane w wielu różnych krajach, w ramach potężnych światowych łańcuchów wartości. Ta nowa sytuacja może wywierać presję na polityki gospodarcze i środowiskowe, utrudniając na przykład obliczanie wpływu na zatrudnienie w Europie czy też wpływu na emisji dwutlenku węgla (CO2). Ponadto, procesy produkcyjne stają się coraz bardziej sfragmentaryzowane, przez co badanie nakładów i zysków ekonomicznych staje się coraz trudniejsze dla europejskich prawodawców.

W tym kontekście w ramach finansowanego ze środków UE projektu WIOD ("World input-output database: Construction and applications") powstała globalna baza danych pomagająca odnaleźć się w zawiłościach kosztów i korzyści oraz ich skutków. Badano globalną strukturę wzajemnych zależności produkcyjnych za pomocą tabel podaży i zużycia (SUT) oraz tabel input–output (IOT) połączonych poprzez międzynarodowe przepływy handlowe w celu utworzenia międzynarodowych tabel SUT i IOT.

Przykładowo, międzynarodowa tabela IOT zawiera takie informacje, jak sprzedaż dokonywana przez indyjski przemysł chemiczny na rzecz niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Tego rodzaju informacje są ważne dla rządów i prawodawców, ponieważ handel międzynarodowy odgrywa kluczową rolę w globalnym rozwoju.

Uczestnicy projektu WIOD przygotowali zatem roczne, globalne międzynarodowe tabele SUT i IOT potrzebne do stworzenia światowych tabel input-output (WIOT) łączących krajowe tabele SUT ze statystykami handlu międzynarodowego. Zebrano również odpowiednie wskaźniki społeczno-ekonomiczne, takie jak liczba pracowników i płace w zależności od poziomu kwalifikacji, a także konkretne wskaźniki środowiskowe związane z tabelami WIOT.

Prace pomagają w analizowaniu trendów wzrostu gospodarczego, handlu, wymiany technologicznej i presji środowiskowych oraz zmian globalnych struktur handlu i wpływu postępującej integracji handlu światowego na europejskie rynki pracy. Baza danych pozwala także wyjaśnić skutki outsourcingu z krajów rozwiniętych do rozwijających się, szczególnie jeśli chodzi o specjalizacje i rynki pracy.

Będzie również wsparciem dla Komisji Europejskiej w zakresie zagadnień społeczno-ekonomicznych i środowiskowych. Światowa tabela input–output będzie dostępna także po zakończeniu projektu na jego stronie internetowej .

W przyszłości bazę danych będzie można rozszerzyć i prowadzić na wiele sposobów, tak by stanowiła ważny instrument nie tylko dla polityków z Europy, ale i innych części świata. Od produkcji i eksportu po outsourcing i odpady przemysłowe, tabele WIOT już teraz stały się cennym narzędziem z zakresu ekonomii i handlu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę